Framtiden kräver att vi hjälps åt

Arbete pågår med att gräva i centrala Kalmar.

Precis som resten av Sveriges VA-bolag, behöver Kalmar Vatten de närmaste åren göra stora investeringar och både byta ut sina VA-ledningar och vissa VA-anläggningar.

Kalmar har flera samhällsviktiga investeringar inom vatten och avlopp framför sig. När vatten och avlopp byggdes ut i mitten av förra seklet betalades det av staten. Nu är det abonnenterna som tillsammans måste bekosta både förnyelse och utveckling. Detta kommer att påverka VA-taxan eftersom det är den som finansierar VA-verksamheten i kommunen. För Kalmar Vattens abonnenter innebär det att taxan successivt kommer att höjas under de kommande åren.

Vi har varit vana vid en relativt låg taxenivå. Men vi behöver även i fortsättningen ha rent dricksvatten, rena vårt avloppsvatten och anpassa oss till skärpta lagkrav, ta hänsyn klimatförändringar och en växande befolkning. Därför måste vi ersätta det som inte längre fungerar som det ska.

Översvämning gårdsplan på hus

Vad händer om vi inte investerar?

 • Tillgången till vårt viktigaste livsmedel dricksvatten måste säkras för framtiden, där har vi inget val.
 • Att inte låta taxan följa nödvändiga kostnader nu medför ökade hälso- och säkerhetsrisker för invånare och medarbetare.
 • Vi kommer drabbas av fler driftstörningar och läckor. I ett scenario där reningsverket får ett längre driftstopp kan vi tvingas släppa ut stora mängder orenat spillvattnen i naturen och Kalmarsund.
 • Att inte investera i nya anläggningar gör att kostnaderna för drift och underhåll skjuter i höjden. Vi behöver då lägga allt mer tid på att reparera våra anläggningar, laga och hantera akuta läckor och andra driftstörningar. Denna "konstgjorda andning" är extremt kostsam och i längden helt ohållbar.

Gemensamt behöver vi hjälpas åt att ta hand om vattnet och skapa förståelse för hur värdefullt vattnet är. Det är vårt ansvar att ta tag i det som behöver göras här och nu för att inte lämna över problemet till nästa generation.

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30
  Arbetsdag före helgdag: 08:00–14:00
  Helgdagar: stängt


Fler sidor inom va-taxan i kalmar kommun

Så fungerar taxan

Om självfinansiering, brukningsavgift och anläggningsavgift.

VA-taxan

Gällande avgifter för året.

Vad gäller för dagvattenavgifter?

Frågor och svar om dagvattenavgifter.

Frågor och svar om taxan

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 11 november 2020
Publicerad: 4 november 2019