Framtiden kräver att vi hjälps åt

Arbete pågår med att gräva i centrala Kalmar.

Precis som resten av Sveriges VA-bolag, behöver Kalmar Vatten de närmaste åren göra stora investeringar. VA-ledningar behöver bytas ut och vissa VA-anläggningar behöver byggas om eller byggas nytt.

Tänk dig en dag utan vatten i kranen, eller möjligheten att duscha och spola toaletten. Bakom rent vatten och ett välfungerande avlopp, ligger stora och ofta osynliga arbetsinsatser och investeringar.

Kalmar Vatten har flera samhällsviktiga investeringar inom dricksvatten, avlopp och dagvatten framför sig. När VA-systemen byggdes ut i mitten av förra seklet betalades det av staten. Nu när ledningarna och vissa anläggningar börjar bli gamla och behöver bytas ut är det abonnenterna som tillsammans måste bekosta detta.

För att kunna fortsätta leverera vatten direkt hem i kranen och rena ditt spillvatten, behöver vi förbereda för framtiden, genom att ersätta det som inte längre fungerar, rusta för klimatförändringar, förbereda oss på högre krav och en växande befolkning. Situationen är inte unik för Kalmar, branschorganisationen Svenskt Vatten beräknar det årliga investeringsbehovet inom vatten och avlopp i Sverige är 31 miljarder kronor.

Trots att VA-avgiften måste höjas de närmaste åren är vattnet prisvärt. För bara 3,6 öre/liter levererar vi dygnet runt ett säkert, miljövänligt och gott kranvatten direkt hem till dig, ett vatten som sedan renas innan det släpps ut igen.

Vi tar bara ut de avgifter som krävs för att täcka kostnaderna för att bygga, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och anläggningar som vattenverk och reningsverk. Vi får inte gå med vinst.

Översvämning gårdsplan på hus

Vad händer om vi inte investerar?

 • Tillgången till vårt viktigaste livsmedel dricksvatten måste säkras för framtiden, där har vi inget val.
 • Att inte låta taxan inkludera nödvändiga kostnader nu medför ökade hälso- och säkerhetsrisker för invånare och medarbetare.
 • Vi kommer drabbas av fler driftstörningar och läckor. I ett scenario där reningsverket får ett längre driftstopp kan vi tvingas släppa ut stora mängder orenat spillvattnen i naturen och Kalmarsund.
 • Att inte investera i nya anläggningar gör att kostnaderna för drift och underhåll skjuter i höjden. Vi behöver då lägga mer tid på att reparera våra anläggningar, laga och hantera akuta läckor och andra driftstörningar. Denna "konstgjorda andning" är extremt kostsam och i längden helt ohållbar.

Gemensamt behöver vi hjälpas åt att ta hand om vattnet och skapa förståelse för hur värdefullt vårt dricksvatten är. Det är vårt ansvar att ta tag i det som behöver göras här och nu för att inte lämna över problemet till nästa generation.

Kontakt

 • Kundservice

  010-357 02 00

  info@kalmarvatten.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Övrigt

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–15:00
  Lunchstängt: 11.30–12.30
  Arbetsdag före helgdag: 08:00–14:00
  Helgdagar: stängt


Fler sidor inom va-taxan i kalmar kommun

Så fungerar taxan

Om självfinansiering, brukningsavgift och anläggningsavgift.

VA-taxan

Gällande avgifter för året.

Vad gäller för dagvattenavgifter?

Frågor och svar om dagvattenavgifter.

Frågor och svar om taxan

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Publicerad: 4 november 2019