Qing Zhao

Qing Zhao i porträtt med vass och grönyta i bakgrunden.

Qing Zhao arbetar som utvecklingsingenjör för våra processer på avdelning Avlopp och är en viktig pelare i arbetet med vårt nya Kalmarsundsverket.

Vad är din roll på Kalmar Vatten?

Jag jobbar med uppföljning av processer, planering och genomförande av förbättring-, utveckling- och byggprojekt. Arbetet innebär nära samarbete med miljöingenjör, driftpersonal och laboratoriet.

Jag arbetar även som expert i branschorganisation Svenskt Vattens avloppskommitté som är en kunskapsbas och utgör ett aktiv stöd till Svenskt Vatten och dess medlemmar. De senaste åren har avloppskommittén jobbat mycket kring utformning av nya avloppsdirektivet så att det kan anpassa svenska förhållande.

Hur länge har du arbetat på Kalmar Vatten?

Jag började på Kalmar Vatten 2011. Då fokuserade jag på optimering av befintliga reningsprocesser och även förstudier/konceptarbete för Kalmarsundsverket. Nu är det mer fokus på att säkerställa att detaljprojektering uppfyller funktionskrav som vi ställer på Kalmarsundsverket. Det är mycket samverkan mellan Kalmar Vatten, entreprenörer och konsulter.

Vad gör att du trivs med ditt jobb?

Jag tycker om problemlösning och utmaningar. Det är trevliga kollegor som jag jobbar med och jag lär mig mycket varje dag.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Jag brukar börja en dag med genomgång av processtrender i övervakningssystem. Efter det brukar jag kommunicera med mina kollegor för nödvändiga ändringar. Det brukar vara flera möten som jag behöver delta fysiskt eller digitalt varje dag. Just nu jobbar vi intensivt med detaljprojektering på Kalmarsundsverket.

Publicerad: 7 mars 2024