Magnus Holmqvist

Magnus Holmqvist i porträtt med en tegelvägg som bakgrund.

Magnus Holmqvist är en av våra senaste stjärnor! Han arbetar som utredningsingenjör med fokus på hydraulisk modellering.

Vad är din roll på Kalmar Vatten?

Jag är utredningsingenjör på Kalmar Vatten med fokus på hydraulisk modellering av dagvattennätet i kommunen. Detta innebär att jag dimensionerar och beräknar kapaciteten i våra dagvattensystem.

Varför valde du Kalmar Vatten?

Jag pluggade till byggingenjör på Linnéuniversitetet i Växjö och tog examen 2011. Därefter har jag arbetat som konsult och även provat på att jobba kommunalt. Våren 2022 jobbade jag i ett specifikt uppdrag som konsult åt Kalmar Vatten. När det blev en tjänst tillgänglig som modellerare så nappade jag på det.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är att få vara med och bidra till effektiva och hållbara lösningar på VA-systemet i kommunen. Det händer mycket i kommunen samtidigt som det är en hög förnyelsetakt vilket gör att det är ett högt tempo. Att få jobba med hydraulisk modellering är ett fantastiskt kul jobb. Det finns mycket kompetens på bolaget och vi har kul på jobbet.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Då förnyelsetakten är hög är det många projekt i gång samtidigt. I mitt jobb försöker jag hitta så bra och effektiva lösningar som möjligt när man dimensionerar enligt de riktlinjer som finns. Jag sitter och simulerar dagvattensystemet och jämför olika utfall beroende på val av åtgärd.

Fler sidor inom jobba hos oss

Publicerad: 7 mars 2024