Verksamheten i siffror

Här hittar du statistik och siffror om Kalmar Vattens verksamhet.

Siffrorna är avrundade eller ungefärliga. Statistiken gäller 2020.

Ekonomi


Nettoomsättning 2020

183 miljoner kronor

Investeringsplan 2021-2027 (inklusive nytt reningsverk)

2,4 miljarder kronor

Dricksvatten


Antal anslutna till dricksvatten

64 600 personer

Antal vattenverk

4

Dricksvattenledningar

577 kilometer

Råvattenledningar

67 kilometer

Producerad mängd dricksvatten

5 816 000 kubikmeterSpillvatten


Antal anslutna till spillvatten

64 650 personer

Antal reningsverk

1

Antal pumpstationer (spillvatten eller dagvatten)

136

Spillvattenledningar

565 kilometer

Inkommande spillvattenflöde till reningsverket

5 962 000 kubikmeterDagvatten


Dagvattenledningar

326 kilometerLedningsnätet


Ålder på ledningar

Från 1910 och framåt

Förnyelsetakt (antal år innan en ledning byts ut)

93 år

Fler sidor inom ekonomi och statistik

Fakturering

Så skickar du fakturor till oss.

Årsredovisningar

Årsredovisning

Senast uppdaterad: 11 februari 2021
Publicerad: 2 januari 2020