Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Kundservice

Kontakta oss gärna på Kundservice!

På Kalmar Vattens kundservice får du hjälp med frågor om fakturor, avlopp, ägarbyte, VA-anslutningar eller en akutbokning av spolbil. Via Mina sidor kan du som är fastighetsägare själv lämna mätarställning och ta del av din anläggnings- och fakturahistorik.

Under listan vanliga frågor har vi samlat de vanligaste frågorna.

Har du synpunkter på oss eller vår verksamhet, kontakta gärna vår kundservice per telefon eller via formuläret på denna sida. Vi är angelägna om att göra vårt bästa både när det gäller våra vattentjänster och att ge god service.

Mina sidor

Vill du lämna din mätarställning? Behöver du en ny faktura? Vad förbrukade din fastighet förra året? Logga in på Mina sidor så hjälper vi dig!

Vad vill du ha hjälp med?

Här hittar du vanliga frågor tillsammans med svar eller instruktioner. Om du inte hittar svaret här eller behöver mer information ber vi dig att kontakta kundservice.

Vilka kostnader ska VA-taxan täcka?

Kalmar Vatten har uppdraget att hantera tjänsterna för vatten och avlopp i Kalmar kommun. Verksamheten finansieras helt av VA-taxan (inga skattemedel används). Intäkter och kostnader ska spegla varandra.

Exempel på kostnader som taxan ska täcka är:

 • drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät och pumpstationer
 • hantering och rening av spillvatten (avloppsrening)
 • drift, produktion och långsiktig säkring av dricksvatten
 • hantering och rening av dagvatten (regnvatten från hårdgjorda ytor)
 • administration och kundservice

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad är VA-taxans uppgift?

VA-taxan är en generell modell för att fördela kostnaderna inom VA-kollektivet, det vill säga alla fastigheter som är anslutna till det allmänna (kommunala) VA-nätet.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur påverkar den nya taxan min fastighet?

​Innan vi kan säga hur den nya taxan påverkar varje enskild fastighet behöver vi få in kompletterande uppgifter från alla fastighetsägare. En förfrågan om detta kommer att skickas ut under våren 2018.

Taxenivån ändras generellt enligt följande:

 • Anläggningsavgiften (engångsavgift vid anslutning till VA-ledningsnätet) sänks med 3 % från den 1 juli 2018.
 • Brukningsavgiften höjs med 4 % från den 1 juli 2018.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur fungerar den nya taxan?

Taxans brukningsavgift består av en rörlig och en fast del. Den rörliga delen påverkas av mängden vatten du förbrukar. För att den fasta delen ska fördelas så rättvist som möjligt mellan VA-abonnenterna är den uppdelad i två delar: fast avgift och lägenhetsavgift. Den fasta avgiften är en grundavgift som är samma för alla fastigheter. Antalet lägenhetsavgifter per fastighet varierar, efter det antal lägenheter som finns. Några exempel:

 • En villa räknas vanligtvis som en lägenhet och får då en lägenhetsavgift och en fast avgift per fastighet och år.
 • Ett flerbostadshus med tio lägenheter får tio lägenhetsavgifter och en fast avgift per fastighet och år.
 • En företagsfastighet får minst en lägenhetsavgift samt en fast avgift per fastighet och år. Lokalytan räknas om till antal lägenheter. 150 kvadratmeter lokalyta (bruttoarea, BTA) motsvarar en lägenhet. Särskilda regler gäller för exempelvis renodlade lager och campingverksamheter. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Varför byter ni till en ny taxemodell?

Anledningen till att Kalmar Vatten byter till en ny taxemodell är att den nuvarande modellen är föråldrad och behöver anpassas till dagens förhållanden och lagkrav. Den nya taxemodellen bygger på branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag samt rekommendation om fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader. Modellen är enhetlig, beprövad och uppfyller gällande lagkrav om en skälig och rättvis fördelning av kostnaderna mellan VA-abonnenterna. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur kan man spara vatten?

 

 • Duscha istället för att bada i badkar. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret. Klarar du att ta lite kortare duschar? 60 liter kan du spara genom att korta ner duschen 5 min.
 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program.
 • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
 • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt och stäng av vattnet när du borstar tänderna. 48 liter kan du spara på att stänga kranen når du inte använder vatten under 4 min om dagen.
 • Samla regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare kan dra 150 liter på 20 minuter.
 • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
 • Om något står och droppar, byt packning eller reparera.
 • För en äldre, högförbrukande toastol kan man begränsa mändgden vatten som används flör att spola genom att lägga ner en tegelsten i vattentanken.
 • Förutom att spara vatten kan du spara pengar och energi genom dessa tips! Ett klimatsmart val med andra ord.
 • Du som är kund hos oss kan följa upp din vattenförbrukning under "Mina sidor".
 • Fler tips hittar du på sidan vattensmart.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad är Mangan?

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Vi får i oss mangan genom maten vi äter och genom dricksvattnet. Läs mer om mangan på Livsmedelsverkets webbplats. I samband med kopplingsarbeten på ledningsnätet lossnar ibland avlagringar av manganoxid som normalt sitter relativt hårt bundet på vattenledningarnas insida. När flödena ändras eller när luft kommer in i systemet kan dessa partiklar rivas loss och göra vattnet missfärgat. Manganoxiden är brun eler brunsvart. Livsmedelsverket uppger att det inte är skadligt att dricka vatten med en liten mängd partiklar av manganoxid under en kortare tid. För kommunalt vatten är rekommenderat gränsvärde 0,05 mg/l. Det gränsvärdet utgår ifrån att man dricker och lagar mat på vattnet, ofta under lång tid. För att tillreda bröstmjökserättning rekommenderar Livsmedelsverket att man använder annat vatten. På bilden härunder ser du exempel på hur vattnet kan se ut och när du inte bör dricka vattnet. 

manganoxid i dricksvatten

Kalmar Vatten brukar informera om större driftstörningar med missfärgningar på webben eller via sms till berörda. Om det är brunsvarta partiklar i vattnet som vi inte redan har informerat om, är vi tacksamma att få veta det så att vi kan åtgärda problemet. Det brukar räcka med att vi öppnar en brandpost och spolar ut ledningarna. Efter en driftstörning kan man behöva göra det i sin fastighet också. Öppna kranen och spola ett tag. Kontakta oss om det inte hjälper vid upprepade försök. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Bevattningsförbud, vad gäller i Kalmar?

För närvarande är det inte bevattningsförbud i Kalmar. Vi följer noga upp förutsättningarna för vår vattenförsörjning och bedömer att läget är så pass stabilt att det inte behövs 2017. Om förutsättningarna skulle ändras informerar vi om detta.  Läs mer här på vilka grunder besluten fattas. Var sparsam med vattnet ändå och samla gärna upp regnvatten för bevattning i trädgården. Bevattning utgör en stor andel av vattenförbrukningen under varma somrar. Fler tips om att spara vatten finns här. Under 12 maj-31 augusti 2016 var det bevattaningsförbud med kommunalt dricksvatten i Kalmar. Under den perioden fick man vattna i trädgården med vattenkanna men inte med hjälp av vattenspridare eller vattenslang. Vi kan alla hjälpas åt att spara på vattnet.  Kalmar Vatten ansvara inte för enskilt vatten och du belutar själv hur du gör med vatten från egen brunn men håll koll på vattennivån. Vi är olika hårt drabbade av torkan även 2017. Andra kommuner har andra regler. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur fyller jag min pool?

I Kalmar kan du fylla en pool med kommunalt vatten, bara du gör på rätt sätt. Det är inte några problem att fylla en barnpool eller en badtunna med hjälp av trädgårdsslang i lugn takt. Att toppfylla en större pool efter vintern går också bra. För fyllning av en pool större än 3 kubikmeter (3000 liter) hänvisas till en speditör som kan fylla med hjälp av tankbil. Om du fyller med högt flöde kan turbulensen i vattenledningarna göra att rost och avlagringar av mangandioxid släpper från ledningarna och vattnet blir grumligt i poolen. Det är inte ovanligt att ett helt område drabbas av missfärgningar när en eller flera fastigheter gör stora vattenuttag på ledningsnätet.

Under perioder när bevattningsförbud gäller kan det finnas restriktioner för poolfyllning. T ex när det gäller att fylla pooler i andra kommuner via tankbil. Just nu finns det inga restriktioner (uppdaterad maj 2017). Kalmar Vatten har inte någon tjänst att fylla på med tankbil. Det är inte heller tillåtet att öppna upp en brandpost för att fylla poolen.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Jag har problem med varmvattnet!

Kalmar Vatten levererar och ansvarar för kallt dricksvatten.

Om du har problem med varmvattnet så ska du istället kontakta:

 • din hyresvärd, om du bor i ett flerbostadshus
 • Kalmar Energi, om du som fastighetsägare är ansluten till fjärrvärmenätet
 • en fackman, om du har egen varmvattenberedare.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur kan man spara vatten?

 

 • Duscha istället för att bada i badkar. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret. Klarar du att ta lite kortare duschar? 60 liter kan du spara genom att korta ner duschen 5 min.
 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program.
 • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
 • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt och stäng av vattnet när du borstar tänderna. 48 liter kan du spara på att stänga kranen når du inte använder vatten under 4 min om dagen.
 • Samla regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare kan dra 150 liter på 20 minuter.
 • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
 • Om något står och droppar, byt packning eller reparera.
 • För en äldre, högförbrukande toastol kan man begränsa mändgden vatten som används flör att spola genom att lägga ner en tegelsten i vattentanken.
 • Förutom att spara vatten kan du spara pengar och energi genom dessa tips! Ett klimatsmart val med andra ord.
 • Du som är kund hos oss kan följa upp din vattenförbrukning under "Mina sidor".
 • Fler tips hittar du på sidan vattensmart.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Autogiro – ett smidigt sätt att betala

Aldrig mera en glömd vattenfaktura! Fyll i, skriv under och skicka in ett autogiromedgivande så ordnar vi med detta omgående!

Autogiroanmälan

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

E-faktura eller Epost-faktura. Vad är skillnaden?

Både E-faktura och E-postfaktura är ett digitalt sätt att distribuera en faktura på och ett sätt som är miljövänligt eftersom vi sparar både papper, tryck och transport! 

 • E-fakturan går direkt till din internetbank
 • E-postfakturan går direkt till din mailbox
Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Jag har fått en kreditfaktura, hur får jag tillbaka pengarna?

Om kreditfakturan är en flyttfaktura vill vi att du kontaktar oss och meddelar hur du vill ha dina pengar utbetalda. Vi kan antingen sätta in pengarna direkt på ett konto eller skicka ut ett utbetalningskort.

Om du har fått en kreditfaktura och fortfarande bor i din fastighet drar vi automatiskt av beloppet på din nästa faktura om beloppet är under 500 kr. Är kreditfakturan på mer än 500 kr betalar vi ut pengarna om du som kund kontakar oss och begär utbetalning, annars drar vi av beloppet på nästa vattenfaktura. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Varför betalar jag dagvattenavgift, min fastighet är inte ansluten?

Det finns två avgifter för dagvatten. Dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten fastighet betalar endast de fastigheter som har anslutit stuprörs- och eller dräneringsbrunnar till Kalmar Vattens ledningsnät. Ibland kan även fastighetens dagvatten ledas till anordnade diken.

Dagvatten gata är en avgift som påförs alla fastigheter som finns i ett område där det finns ett dagvattensystem, även om din fastighet inte är ansluten till ledningsnätet. Är din fastighet i ett område där det saknas dagvattensystem har du ingen extra avgift.

Läs mer om dagvatten 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur kan man spara vatten?

 

 • Duscha istället för att bada i badkar. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret. Klarar du att ta lite kortare duschar? 60 liter kan du spara genom att korta ner duschen 5 min.
 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program.
 • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
 • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt och stäng av vattnet när du borstar tänderna. 48 liter kan du spara på att stänga kranen når du inte använder vatten under 4 min om dagen.
 • Samla regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare kan dra 150 liter på 20 minuter.
 • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
 • Om något står och droppar, byt packning eller reparera.
 • För en äldre, högförbrukande toastol kan man begränsa mändgden vatten som används flör att spola genom att lägga ner en tegelsten i vattentanken.
 • Förutom att spara vatten kan du spara pengar och energi genom dessa tips! Ett klimatsmart val med andra ord.
 • Du som är kund hos oss kan följa upp din vattenförbrukning under "Mina sidor".
 • Fler tips hittar du på sidan vattensmart.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad är Mangan?

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Vi får i oss mangan genom maten vi äter och genom dricksvattnet. Läs mer om mangan på Livsmedelsverkets webbplats. I samband med kopplingsarbeten på ledningsnätet lossnar ibland avlagringar av manganoxid som normalt sitter relativt hårt bundet på vattenledningarnas insida. När flödena ändras eller när luft kommer in i systemet kan dessa partiklar rivas loss och göra vattnet missfärgat. Manganoxiden är brun eler brunsvart. Livsmedelsverket uppger att det inte är skadligt att dricka vatten med en liten mängd partiklar av manganoxid under en kortare tid. För kommunalt vatten är rekommenderat gränsvärde 0,05 mg/l. Det gränsvärdet utgår ifrån att man dricker och lagar mat på vattnet, ofta under lång tid. För att tillreda bröstmjökserättning rekommenderar Livsmedelsverket att man använder annat vatten. På bilden härunder ser du exempel på hur vattnet kan se ut och när du inte bör dricka vattnet. 

manganoxid i dricksvatten

Kalmar Vatten brukar informera om större driftstörningar med missfärgningar på webben eller via sms till berörda. Om det är brunsvarta partiklar i vattnet som vi inte redan har informerat om, är vi tacksamma att få veta det så att vi kan åtgärda problemet. Det brukar räcka med att vi öppnar en brandpost och spolar ut ledningarna. Efter en driftstörning kan man behöva göra det i sin fastighet också. Öppna kranen och spola ett tag. Kontakta oss om det inte hjälper vid upprepade försök. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Bevattningsförbud, vad gäller i Kalmar?

För närvarande är det inte bevattningsförbud i Kalmar. Vi följer noga upp förutsättningarna för vår vattenförsörjning och bedömer att läget är så pass stabilt att det inte behövs 2017. Om förutsättningarna skulle ändras informerar vi om detta.  Läs mer här på vilka grunder besluten fattas. Var sparsam med vattnet ändå och samla gärna upp regnvatten för bevattning i trädgården. Bevattning utgör en stor andel av vattenförbrukningen under varma somrar. Fler tips om att spara vatten finns här. Under 12 maj-31 augusti 2016 var det bevattaningsförbud med kommunalt dricksvatten i Kalmar. Under den perioden fick man vattna i trädgården med vattenkanna men inte med hjälp av vattenspridare eller vattenslang. Vi kan alla hjälpas åt att spara på vattnet.  Kalmar Vatten ansvara inte för enskilt vatten och du belutar själv hur du gör med vatten från egen brunn men håll koll på vattennivån. Vi är olika hårt drabbade av torkan även 2017. Andra kommuner har andra regler. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur fyller jag min pool?

I Kalmar kan du fylla en pool med kommunalt vatten, bara du gör på rätt sätt. Det är inte några problem att fylla en barnpool eller en badtunna med hjälp av trädgårdsslang i lugn takt. Att toppfylla en större pool efter vintern går också bra. För fyllning av en pool större än 3 kubikmeter (3000 liter) hänvisas till en speditör som kan fylla med hjälp av tankbil. Om du fyller med högt flöde kan turbulensen i vattenledningarna göra att rost och avlagringar av mangandioxid släpper från ledningarna och vattnet blir grumligt i poolen. Det är inte ovanligt att ett helt område drabbas av missfärgningar när en eller flera fastigheter gör stora vattenuttag på ledningsnätet.

Under perioder när bevattningsförbud gäller kan det finnas restriktioner för poolfyllning. T ex när det gäller att fylla pooler i andra kommuner via tankbil. Just nu finns det inga restriktioner (uppdaterad maj 2017). Kalmar Vatten har inte någon tjänst att fylla på med tankbil. Det är inte heller tillåtet att öppna upp en brandpost för att fylla poolen.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Jag har problem med varmvattnet!

Kalmar Vatten levererar och ansvarar för kallt dricksvatten.

Om du har problem med varmvattnet så ska du istället kontakta:

 • din hyresvärd, om du bor i ett flerbostadshus
 • Kalmar Energi, om du som fastighetsägare är ansluten till fjärrvärmenätet
 • en fackman, om du har egen varmvattenberedare.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Kommer ni ut och läser av när vi flyttar?

Nej. Du som säljer din fastighet ansvarar för att Kalmar Vatten får in korrekta uppgifter så att fastigheten kan lämnas över till nästa ägare. Det gäller både uppgifter om de som köper fastigheten, när de nya tar över och vad vattenmätaren visade i samband med överlåtelsen. Vi rekommenderar att både säljare och köpare läser av vattenmätaren tillsammans om möjligheter finns. Det går också bra att fotografera mätaren och maila oss en bild på vattenmätaren där mätarställningen syns. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Jag ska hyra ut min fastighet, hur gör jag med vattenfakturan?

Det finns här två alternativ för dig som fastighetsägare. Vi kan antingen hjälpa dig att distribuera vattenfakturan direkt till din hyresgäst, gör då en flyttanmälan. Eller så fortsätter vi att skicka vattenfakturan till dig och du gör upp med din hyresgäst hur vattenavgifterna ska betalas.

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Stänger ni av vattnet i samband med att säljarna flyttar ut?

Nej. Vi stänger inte av vattnet bara för att det blir nya ägare till en fastighet.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Så här gör du en flyttanmälan

Har du köpt eller sålt en fastighet? Eller ska du hyra ut ditt hus? Då använder du dig av blanketten flyttanmälan. Meddela kundservice så snart köpet är klart så vi kan påbörja ett flyttärende. Så länge vi inte har fått in någon anmälan om ägarbyte är det säljaren som forsätter att få fakturan.

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad är Mangan?

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Vi får i oss mangan genom maten vi äter och genom dricksvattnet. Läs mer om mangan på Livsmedelsverkets webbplats. I samband med kopplingsarbeten på ledningsnätet lossnar ibland avlagringar av manganoxid som normalt sitter relativt hårt bundet på vattenledningarnas insida. När flödena ändras eller när luft kommer in i systemet kan dessa partiklar rivas loss och göra vattnet missfärgat. Manganoxiden är brun eler brunsvart. Livsmedelsverket uppger att det inte är skadligt att dricka vatten med en liten mängd partiklar av manganoxid under en kortare tid. För kommunalt vatten är rekommenderat gränsvärde 0,05 mg/l. Det gränsvärdet utgår ifrån att man dricker och lagar mat på vattnet, ofta under lång tid. För att tillreda bröstmjökserättning rekommenderar Livsmedelsverket att man använder annat vatten. På bilden härunder ser du exempel på hur vattnet kan se ut och när du inte bör dricka vattnet. 

manganoxid i dricksvatten

Kalmar Vatten brukar informera om större driftstörningar med missfärgningar på webben eller via sms till berörda. Om det är brunsvarta partiklar i vattnet som vi inte redan har informerat om, är vi tacksamma att få veta det så att vi kan åtgärda problemet. Det brukar räcka med att vi öppnar en brandpost och spolar ut ledningarna. Efter en driftstörning kan man behöva göra det i sin fastighet också. Öppna kranen och spola ett tag. Kontakta oss om det inte hjälper vid upprepade försök. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad gör jag vid vädervarningar för mycket regn?

 • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.
 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad gör jag om det blir källaröversvämning?

Om du drabbas av källaröversvämning
- Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
- Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
- Kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan.
- Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
- Anmäl översvämningen till Kalmar Vatten, antingen per telefon eller genom att fylla i anmälan direkt på webben under Kontakta oss.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Fett i avloppet –vad är problemet?

Fett som kommer ut i köksavloppet bildar hårda beläggningar som med tiden kan täppa till avloppet helt. Detta är ett stort problem både inne i fastigheter och i de gemensamma avloppsledningarna. Gör så här istället: När du diskar efter tillagning av fet mat, släng det om möjligt, i matavfallet. Häll annars av fettet i en tät förpackning och släng i hushållssoporna. Torka gärna av stekpannor och ugnsformar med hushållspapper också.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Min toalett rinner, kan ni hjälpa mig?

Om din toalett står och rinner ska du omedelbart kontakta en rörmokare eller någon annan som kan hjälpa dig att rätta till felet. Kalmar Vatten hjälper i regel inte till inne på fastigheten om det inte har med vattenmätaren att göra. En läckande toalett kan snabbt orsaka en stor överförbrukning, så du bör ta problemet på största allvar och se till att avhjälpa det.

Läs gärna mer om onödiga vattentjuvar och vattenläckor.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Varför kommer jag inte in på Mina sidor?

Under Mina sidor kan du som är kund till Kalmar Vatten lämna mätarställning för din fastighet samt ta del av dina fakturor och din förbrukningshistorik. Du loggar in med hjälp av ditt kundnummer som finns högst upp till höger på din faktura eller ditt avläsningskort tillsammans med ditt personnummer (utan bindestreck 19ÅÅMMDDXXX eller organisationsnummer Organisationsnumret ska kompletteras med två nollor innan numret (00XXXXXXXXXX).

Systemet kan reagera på att din vattenmätarställning är för hög eller låg. Det beror på att det är inställt på gränsvärden för din säkerhets skull.

Ser du inte inloggningsrutanklicka här. Om du inte kan registrera eller logga in, kontakta Kundservice på 0480-45 12 10.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Om den digitala vattenmätaren

När det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer Kalmar Vatten från och med 7 juni 2017 att byta ut den till en digital vattenmätare med fjärravläsning. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år.

För dig som kund innebär det att du inte längre behöver läsa av mätaren själv och rapportera in till oss. Vi kommer i stället att läsa av din mätare automatiskt, några gånger per år.

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Om den mekaniska vattenmätaren

Visste du att vattenmätaren ägs av Kalmar Vatten även om den sitter inne på din egendom? Vet du var vattenmätaren sitter? Har du kollat att ventilerna både innan och efter vattenmätaren verkligen fungerar?

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Jag misstänker att vattenmätaren visar fel!

Det är lätt att tro men erfarenheter visar att det ytterst sällan är fel på vattenmätaren utan att felet oftast är inom fastighetsägarens egna anläggning. Läs vidare om de kontroller du själv kan och bör göra innan du kontaktar oss för vidare rådgivning.

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur ofta byts mätaren?

Vattenmätaren byts ut regelbundet för att vi ska kunna garantera att den visar rätt. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år. Ett slumpmässigt urval av mätarna skickas iväg för kontroll av oberoende företag.

Från och med den 7 juni 2017 monterar Kalmar Vatten digitala fjärravlästa vattenmätare vid byte.

När det är dags för mätarbyte kontaktar vi dig i god tid. Om tiden du har fått inte passar kan du alltid kontakta oss så byter vi till en annan tid som passar dig.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Fick du inte svar på din fråga?

Felanmälan

Kalmar Vatten har beredskap dygnet runt (VA-jour). Om du upptäcker en vattenläcka i gatan, får ett akut stopp avloppet eller en översvämning, kan du vända dig till oss.

Så påverkas din vattenförbrukning

Har du tänkt på hur mycket vatten du använder under en dag? Små förändringar i din vardag kan ha stor påverkan på din vattenförbrukning. Dra i reglagen och testa själv!

 • Er vattenförbrukning:
 • Ungefärlig kostnad:
Förbättringsförslag