Beteendeförändring kring vattenanvändning

Vattenmätare

Bland utvalda hushåll i Kalmar genomförs just nu enkätundersökning om vattenvanor som en del av ett forskningsprojekt om hållbar vattenanvändning.

Kalmar Vatten deltar i ett forskningsprojekt om hållbar vattenanvändning tillsammans med Värmdö, Tingsryd och Håbo kommuner. För att få veta mer om vattenvanor och attityder genomförs en enkätundersökning i de deltagande kommunerna i början av sommaren 2022. Forskningsbolaget Ecoloop AB håller i projektet som finansieras av Svenskt Vatten utveckling.

I Kalmar tillfrågas slumpvis utvalda hushåll och förfrågan om att delta går även ut via skolsamarbetet ”Kan du räkna med vattnet?”

Publicerad: 31 maj 2022