Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Nyheter

Information till alla VA-abonnenter i Kalmar kommun, 2018-02-12: 

Innan jul beslutade kommunfullmäktige att godkänna Kalmar Vattens förslag till ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa). Den nya taxan gäller från oc...

Måndagen den 18 december beslutade kommunfullmäktige att godkänna Kalmar Vattens förslag till ny vatten- och avloppstaxa. Den nya VA-taxan börjar gälla 1 juli 2018.

Det nya taxeförslaget innebär, förutom en ny av...

12 december 2017 kl.14:49

Avloppsrening lockade besökare i advent

Lördagen den 9 december hölls ett mycket uppskattat öppet hus på reningsverket ute på Tegelviken. Kalmarborna, som anlände i en jämn ström under dagen, tog tillfället i akt att lära sig mer om reningsprocessen och planern...

I hård konkurrens med andra kommuner är det nu avgjort att Kalmar i maj 2020 blir värdkommun för det stora evenemanget Vattenstämman. Stämman väntas locka mellan 500 och 700 tjänstemän och politiker från hela landet till ...

Nu blir vattenmätarna digitala. För alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet innebär bytet att Kalmar Vatten tar över arbetet med att läsa av mätarna, en uppgift som fastighetsägarna tidig...

12 maj 2017 kl.13:11

Vattenkiosken invigd

Den 12 maj invigdes vattenkiosken på Grindängsvägen 4. Här kan speditörer på ett smidigt sätt köpa vatten dygnet runt, via ett digitalt system. Vattenkiosken är också till stor nytta för allmänheten. Det finns nämligen en tappkra...

Förbättringsförslag