Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Nyheter

I hård konkurrens med andra kommuner är det nu avgjort att Kalmar i maj 2020 blir värdkommun för det stora evenemanget Vattenstämman. Stämman väntas locka mellan 500 och 700 tjänstemän och politiker från hela landet till ...

Nu blir vattenmätarna digitala. För alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet innebär bytet att Kalmar Vatten tar över arbetet med att läsa av mätarna, en uppgift som fastighetsägarna tidig...

12 maj 2017 kl.13:11

Vattenkiosken invigd

Den 12 maj invigdes vattenkiosken på Grindängsvägen 4. Här kan speditörer på ett smidigt sätt köpa vatten dygnet runt, via ett digitalt system. Vattenkiosken är också till stor nytta för allmänheten. Det finns nämligen en tappkra...

Vid föreningen Villaägarnas årsmöte i onsdags fanns Kalmar Vatten på plats och berättade om sin verksamhet och planerna framöver. De som vill få sms vid driftstörningar fick hjälp att lägga in sitt mobilnummer i databasen. Åhö...

Världsfotografen Mattias Klums besök i Kalmar samlade i onsdags ett fyrtiotal nyckelpersoner för vattenfrågorna i länet. De inspirerande samtalen avlöste varandra under frukostmötet, som arrangerades av Kalmar Vatten.

...

Dagvatten från det nya bostadsområdet Skärgårdsstaden ska renas via ett nytt dämme. I en intervju med vår medarbetare Stefan Ahlman lyfter P4 Kalmar byggandet av det nya dämmet och de problem det kommer lösa. Som det är nu rinner nämlige...

Förbättringsförslag