Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Pumpstation

130 pumpstationer på Kalmars 58 mil långa ledningsnät

Kalmar Vatten har ca 130 pumpstationer som pumpar avloppsvatten från bostadsområden och verksamheter till avloppsreningsverket.

 

 Kalmar vattens filmbuss utför både flesökning och egenkontroll

  • Egenkontroll/ slutbesiktning i avloppsledningar för spillvatten och dagvatten efter VA-förnyelse, VA-utbyggnad och Expolatering
  • Utredningar inför VA-förnyelse och övrig inventering
  • Rörinspektion av alla driftstörningar/problem
  • Inventering av fett i avloppslednigar
  • Inventering av rötter i spillavlopp och dagvattenledningar
  • Rörinspektion vid rotskärning och fettspolning i samarbete med spolbil.
  • Behjälplig vid sökning efter vattenläckor
  • Kontroll av rörens skick (inspektioner av funktion och kondition)
  • Lokalisering av ledningsnätet 
Förbättringsförslag