Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Våra filmer

Mata inte fettmonstret

Fett som spolas ner i rören bildar stora, illaluktande fettproppar som orsakar stopp och översvämningar. Ta hand om fettet istället!  Så här gör du.

Tillsammans skyddar vi Östersjön

Varje år renas nästan sex miljarder liter vatten i Kalmars reningsverk innan vi släpper ut det i Kalmarsund. Fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen är ämnen som renas ur avloppsvattnet och blir till ett näringsrikt slam. Och så tar vi bort skräpet, det som vi helst aldrig borde fått in. Här kan du se hur det går till.

Kalmars goda vatten

Hur kommer vattnet till kranen och kan du vara säker på att vårt kranvatten är rent? Det är några av frågorna du får svar på i filmen.

Inför vattenmätarbytarbyte

Du som bor Kalmar och har fått brev om att det är dags att byta vattenmätare. Här kan du ta del av några saker som är viktiga att tänka på inför besöket. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätaren har en bra placering så att den är lätt att komma åt och att ventilerna och rören som den sitter monterad på är i gott skick. 

Tvätta bilen på biltvätten!

Tvätta bilen i en tvätthall, där finns det nämligen en reningsanläggning för tvättvattnet. Om du tvättar bilen på gatan eller en annan hård yta kan det rinna rakt ut i våra vattendrag. Var rätt om vårt vatten, tvätta bilen på biltvätten!

En dag utan vatten

Utan vatten blir vi begränsade i vår vardag; vi kan inte spola toaletten, borsta tänderna, släcka törsten, laga vår mat, tvätta händerna och duscha, vi får inget kaffe, inget vatten till våra djur och grödor...ja listan är lång. Vad är ditt vatten värt?

En film från Svenskt Vatten.

Vi vill hinna före läckorna!

Vi byter gamla ledningar i samband med att

Kiss- & bajsveckor på reningsverket

Vad kan man spola ner i toan egentligen? Mitt vatten är ditt vatten

En film från Svenskt Vatten.

Myter om biltvätt #1 - Köra till biltvätt

Det finns många myter om hur man ska tvätta bilen. En är att det är dåligt för miljön att köra flera mil till en biltvätt när man lika gärna kan tvätta bilen på gatan. Men hur är det egentligen?

En filmserie i fem delar från Svenskt Vatten.

Det är lätt att spola rätt!

En kampanjfilm om vikten av att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten.

Förbättringsförslag