Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Skicka in fastighetsuppgifter (för privatkunder)

Så rapporterar du in uppgifterna:

 1. Klicka här för att komma till rapporteringsverktyget

 2. Logga in med ditt lösenord, som du hittar högst upp i detta brev.
 3. Ange en e-postadress som vi kan kontakta dig på om vi har frågor.
 4. Du är nu inloggad och kan börja rapportera. OBS! Fyll endast i de uppgifter som är aktuella för din fastighet. Övriga fält lämnar du tomma. Här ser du vad du ska fylla i för olika typer av fastigheter.
 5. Du har möjlighet att spara dina uppgifter, för att sedan logga in igen och fortsätta.
 6. När du är helt klar klickar du på ”Skicka in”. Om du vill ändra något efter att du har skickat in är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

OBS! Uppgifterna ska rapporteras in i vårt webbaserade formulär senast 2018-05-21. Du kan även lämna in dina uppgifter genom att skicka in svarstalongen i det brev du fick hemskickat. 

 

Det vi behöver veta är:

 • hur många bostadsenheter (”lägenheter”) du har på din fastighet.
  Ett enfamiljshus med kök räknas som en lägenhet, ett tvåfamiljshus räknas som två lägenheter, osv. Ett komplementhus med toalett och kokmöjligheter är en lägenhet.
 • om du har komplementhus (friggebod eller attefallshus) på din fastighet, där vatten finns indraget men kokmöjligheter saknas. Dessa hus räknas som en ”lägenhet med begränsad nytta”.
 • om du har en avgränsad företagsyta på fastigheten så behöver vi veta bruttoarean (BTA) för denna del.
 • om du har VA-anslutna ekonomibyggnader som stall, ladugård etc, så vill vi veta bruttoarean (BTA) även för dessa byggnader.

OBS! Du behöver bara fylla i de uppgifter som är aktuella för din fastighet. Om du enbart har en villa på fastigheten så fyller du i "1" i fältet för "Antal lägenheter". De andra fälten (bruttoarea och begränsad lägenhet) lämnar du tomma.

På sidan Frågor och svar om fastighetsuppgifter kan du se vad vi menar med "lägenhet", "lägenhet med begränsad nytta" samt bruttoarea. Här hittar du även svar på vanliga frågor.
 

Mer information

Om du har frågor om inrapporteringen, är du välkommen att kontakta Kalmar Vattens kundservice på telefon 0480-45 12 10 eller e-post info@kvab.kalmar.se.

 • Vid följande tillfälle kan du besöka oss på plats och ställa frågor:
  • Tisdagen den 8 maj kl 16:00-18:00, Trädgårdsgatan 10 i Kalmar
  • Beroende på intresse kan fler tillfällen tillkomma. Dessa läggs då ut på denna sida.

 

Varför behöver vi din hjälp att skicka in dessa uppgifter?

När vi går över till den nya taxan inför vi ny modell för hur vi fördelar kostnaderna inom VA-kollektivet. Det är ett helt annan modell än den vi har idag, vilket gör att vi behöver veta andra saker om din fastighet än vi har behövt tidigare. Vi behöver därför din hjälp att få in efterfrågade uppgifter så att VA-kostnaderna kan fördelas på ett skäligt och rättvist sätt inom kollektivet.  

I den nya taxemodellen är det ”nyttan” som ligger till grund för den fasta brukningsavgiften. Nyttan mäter vi i antal ”lägenheter” (bostadsenheter eller enfamiljshus) och lokalyta i kvadratmeter för företagslokaler och ekonomibyggnader. 

Exempel: En villa nyttjar en mindre del av VA-kollektivets totala vattentjänster än ett hyreshus med 10 lägenheter. Villan har därmed mindre nytta av tjänsterna än hyreshuset. Villan får med den nya taxan en fast avgift och en lägenhetsavgift medan hyreshuset får en fast avgift och 10 lägenhetsavgifter.

Förbättringsförslag