Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Öppet hus på reningsverket

Nu öppnar vi portarna till en av Kalmars viktigaste verksamheter.

I samband med samrådstiden för den nya detaljplanen bjuder vi in till öppet hus på reningsverket i Tegelviken – med guidade turer, samtal och fika! Ta chansen att se hur Kalmars avloppsreningsverk fungerar idag – och hur vi tänker att det nya Kalmarsundsverket ska fungera i framtiden. Passa på att dela med dig av dina synpunkter och ställ de där frågorna du funderat över. 

När: Lördagen 9 december
Tid: 10:00-15:00
Var: Kalmar avloppsreningsverk, Vesholmsvägen 16 (Tegelviken)

Program för dagen

10:00-15:00
Representanter från Kalmar Vatten och Samhällsbyggnadskontoret finns på plats i huvudbyggnaden, där även julfika serveras.

10:00  Grindarna öppnas. Värdar från Kalmar Vatten tar emot och slussar dig rätt.

10:30  Guidad tur: Reningsverket nu och i framtiden. Lär dig mer om hur reningsverket fungerar och vilka utmaningar, krav och behov som finns för framtiden. Turen tar cirka 30 minuter och startar utanför huvudbyggnadens entré. Personal från Kalmar Vatten guidar. Promenad på asfalterade ytor. Ingen föranmälan behövs.

11:00  Guidad tur: Vandring i detaljplanen. Följ med på en promenad runt omkring området och se områdets nya detaljplan i verkligheten. Ställ frågor till representanter från Kalmar kommun och Kalmar Vatten. Mer information om detaljplanen finns på: www.kalmar.se/detaljplaner. Vandringen tar cirka 1 timme och startar utanför grindarna till reningsverkets område. Promenad på varierande ytor (asfalt, gräs) och delvis kuperad terräng. Ingen föranmälan behövs.

11:30  Guidad tur: Reningsverket nu och i framtiden. Se mer info ovan.
12:30  Guidad tur: Reningsverket nu och i framtiden. Se mer info ovan.

13:00  Informationsmöte för ny detaljplan. I reningsverkets konferensrum, huvudbyggnaden. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för reningsverket med närområde. Förslaget med planhandlingar finns på: www.kalmar.se/detaljplaner eller hos Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35 A. Synpunkter på detaljplanen skickas in senast den 2 januari 2018. Ingen föranmälan behövs.

13:30  Guidad tur: Reningsverket nu och i framtiden. Se mer info ovan.
14:00  Guidad tur: Vandring i detaljplanen. Se mer info ovan.

Säkerhetsregler för besökare

  1. Rökning är förbjuden innanför grindarna till reningsverkets område på grund av explosionsrisk.
  2. Besökare får inte på egen hand promenera omkring på området, utan ombeds invänta guide eller annan personal.
  3. Förtäring av mat och dryck får endast ske inomhus. Tvätta alltid händerna när du kommer in i huvudbyggnaden. Våtservetter finns vid entrén.
  4. Återsamlingsplatsen vid brand är på gräsytan strax innanför grindarna till området.

Varmt välkommen!
Hälsar Kalmar Vatten och Kalmar kommun

Frågor?

Kalmar Vattens kundservice når du på telefon 0480 – 45 12 10 eller via e-post info@kvab.kalmar.se.

Mer om Kalmarsundsverket 

Förbättringsförslag