Övriga avgifter - som inte ingår i VA-taxan

Alla utsläpp från industri och företag ska enligt beslut i kommunfullmäktige anmälas till Kalmar Vatten.

Fler sidor inom va-taxan i kalmar kommun

Så fungerar taxan

Om självfinansiering, brukningsavgift och anläggningsavgift.

VA-taxan

Gällande avgifter för året.

Taxeutvecklingen

Stort behov av investeringar påverkar taxan.

Vad gäller för dagvattenavgifter?

Frågor och svar om dagvattenavgifter.

Frågor och svar om taxan

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 28 december 2022