Frågor och svar om ledningsnätet

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
  • Anmäl översvämningen till Kalmar Vatten, antingen per telefon eller genom att fylla i anmälan direkt på webben under Kontakta oss.
  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Fler sidor inom utveckling av ledningsnätet

Förnyelse av ledningar

Vi byter ut gamla och slitna ledningar i hög takt.

Utbyggnad av kommunalt VA

Vi bygger ut enligt kommunens VA-plan.

VA vid nybyggnation

Vi drar VA-till nya områden.

Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Publicerad: 4 november 2019