Frågor och svar om ledningsnätet

Om du drabbas av källaröversvämning

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
  • Anmäl översvämningen till Kalmar Vatten, antingen per telefon eller genom att fylla i anmälan direkt på webben under Kontakta oss.
  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Fett som kommer ut i köksavloppet bildar hårda beläggningar som med tiden kan täppa till avloppet helt. Detta är ett stort problem både inne i fastigheter och i de gemensamma avloppsledningarna. Gör så här istället: När du diskar efter tillagning av fet mat, släng det om möjligt, i matavfallet. Häll annars av fettet i en tät förpackning och släng i hushållssoporna. Torka gärna av stekpannor och ugnsformar med hushållspapper också.

Fler sidor inom utveckling av ledningsnätet

Förnyelse av ledningar

Vi byter ut gamla och slitna ledningar i hög takt.

Utbyggnad av kommunalt VA

Vi bygger ut enligt kommunens VA-plan.

VA vid nybyggnation

Vi drar VA-till nya områden.

Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Publicerad: 4 november 2019