Tänk om andra såg dig?

Exempelbild.

Har du koll på vad som hör hemma i avloppet, och vad som absolut inte får spolas ner i toaletten eller köksvasken?

Det vatten vi använder rör sig i ett kretslopp som går runt, runt, runt. Ju bättre vi
är på att sköta om detta kretslopp desto bättre vatten och slam till jordbruket
kan vi förvänta oss.

I detta kretslopp dyker det upp föremål och ämnen som skapar problem och till och med hotar kretsloppet. En del av skräpet mals ner till mikroplaster, som är skadliga i våra vattendrag.

Avloppet är varken en papperskorg eller en återvinningscentral

Reningsverket kan inte rena avloppsvatten med mikroplaster och många andra skadliga ämnen fullt ut med nuvarande teknik. Det finns alltså saker du inte skall spola ner varken i toaletten eller i vasken. Avloppet är varken en papperskorg eller en återvinningscentral. Här följer en lista som hjälper dig att göra rätt.

  • Kiss, bajs och toapapper i toaletten!
  • Diskvatten och drycker i vasken!
  • TIPS! Placera en papperskorg vid toaletten

Följande får aldrig spolas ner i avloppet:

Hushållspapper

Hushållspapper och pappershanddukar är gjort för att suga upp vatten. När det suger upp vatten sväller det och bildar proppar i ledningarna.
Hushållspapper löser sig inte i vatten och skall därför
slängas i hushållsavfallet.

Olja och matfett

När fett kommer ner i våra avlopp stelnar det och bygger upp hårda proppar som sätter igen fastigheters och våra gemensamma avloppssystem. Fett och matrester i avloppet ökar också risken för råttor.

Våtservetter

Detta är en smidig produkt men precis som hushållspapper löser den sig inte i vatten. Detta leder till stopp i avloppssystemen. Släng därför våtservetter i
hushållsavfallet.

Bindor, tamponger och kondomer

Dessa skapar alla driftsstörningar och problem i ledningssystem och reningsverk. Kasta dem därför i en papperskorg som förslagsvis placerats vid toaletten.

Bomullstussar och tops

Tops kan ta sig igenom våra galler och komma förvånansvärt långt i systemet. Kasta därför alltid bomullstussar och tops i papperskorgen.

Hår

Hår tovar ihop sig och skapar driftsstopp i ledningar, pumpar och reningsverk. Samla ihop hår från borste och golvbrunn och släng det i hushållsavfallet.

Snus och cigarettfimpar

Snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, ett gift som vi varken vill ha i vattnet eller i avloppsslammet från reningsverket. Släng därför snus och släckta cigarettfimpar i det brännbara hushållsavfallet.

Mediciner

Mediciner kan innehålla ämnen som inte kan renas i reningsverket och som påverkar vattenlevande djur. Därför skall gamla och överblivna mediciner alltid
lämnas in på apotek.

Färg och kemikalier

Alla former av färger och kemikalier skall lämnas till återvinningscentralen som farligt avfall. Detta gäller även vattenlösliga inomhusfärger. Rengör penslar och verktyg i separata kärl som sedan lämnas till återvinningscentralen.

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars framtida avloppsreningsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 14 maj 2020
Publicerad: 4 november 2019