Studiebesök på reningsverket

Exempelbild.

Tillsvidare är alla studiebesök inställda.

När Coronapandemin klingat av återgår vi till att bjuda in enligt konceptet "Från Kran till Svan". De femmor som inte kan komma i år kommer erbjudas möjlighet att kommun under läsåret 2020/2021.

Alla femteklassare i kommunen bjuds in till studiebesök på reningsverket varje vår. I övrigt är vi restriktiva med att ta emot studiebesök på våra anläggningar. Vi gör ibland undantag för särskilda utbildningar, i mån av tid.

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars framtida avloppsreningsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk om andra såg dig?

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 4 november 2019