Exempelbild.

Studiebesök och skolbesök

Tillsvidare är alla studiebesök och skolbesök inställda. Det är osäkert om vi kan erbjuda skolbesök under våren.

Möjligheterna att ta emot skolklasser och andra grupper är begränsade eller helt inställda under pandemin. Som alternativ finns digitalt material.

Tre filmer om Kalmar Vattens verksamhet, avloppsvattnets väg "från kran till svan" och några vattenexperiment samt material till lärare finns längre ner på sidan.

Skolbesök med VR-glasögon på mellanstadiet

Under våren 2021 tog vi fram ett alternativ för studiebesöken "Från Kran till Svan" för mellanstadiet, som också kan fungera under pandemin, vid begränsad smittspridning. Det nya upplägget innebär att Kalmar Vatten kommer till årskurs 5 alternativt till årskus 6 med filmvisning och vattenexperimet. Skolbesök med VR-glasögon erbjuds endast i samband med höst- och vårkampanjen för Kalmars femmor och sexor.

Bild på vattenkran och svan - logotype för studiebesöken från kran till svan.

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk efter innan du spolar

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Publicerad: 19 januari 2022