Studiebesök och skolbesök 2021

Exempelbild.

Tillsvidare är alla studiebesök och skolbesök inställda.

Länkar till nya filmer har förmedlats till skolorna och de finns också längre ner på sidan. Till hösten räknar vi med att kunna besöka alla sexor med ett virtuellt besök genom VR-glasögon och 3D-film.

Tre nya filmer har tagits fram som innehåller information om Kalmar Vattens verksamhet, avloppsvattnets väg "från kran till svan" och några vattenexperiment. Material till lärarna finns också med.

Under våren tog vi fram ett alternativ för studiebesöken "Från Kran till Svan" för åk 5 & 6 som också ska fungera under pandemin, när smittnivåerna är låga. Läget bedöms inte säert denna höst så det blir inte några besök under hösten. (Skolbesök med VR-glasögon erbjuds endast i samband med höst- och vårkampanjen för Kalmars femmor och sexor.)

Bild på vattenkran och svan - logotype för studiebesöken från kran till svan.

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk efter innan du spolar

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 6 september 2021
Publicerad: 28 april 2021