Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

Södra Nybroåsens vattenskyddsområde

Kalmar Vatten arbetar med att omarbeta vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna Bottorp-Stenkällan och Vassmolösa-Ölvingstorp.

Fler sidor inom vattenskyddsområden

Råsbäcks vattenskyddsområde

Vattentäkterna kring Råsbäck har fått bättre skydd sedan 2018.

Senast uppdaterad: 3 mars 2023
Publicerad: 24 januari 2020