Södra Nybroåsens vattenskyddsområde

Kalmar Vatten arbetar med att omarbeta vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna Bottorp-Stenkällan och Vassmolösa-Ölvingstorp.

Fler sidor inom vattenskyddsområden

Råsbäcks vattenskyddsområde

Vattentäkterna kring Råsbäck har fått bättre skydd sedan 2018.

Senast uppdaterad: 18 februari 2021
Publicerad: 24 januari 2020