Vattenavstängning på Stensövägen

Vattenavstängning i Lindsdal

Therese Löfgren abonnentingenjör

Abonnentingenjör vid datorn

Abonnentingenjör Therese Löfgren tar reda på vad som gäller när fastighetsägare ansluts till det gemensamma VA-systemet.

Undrar du vad det kostar att ansluta en fastighet eller vilka vattentjänster din fastighet har tillgång till, då är det troligen Therese du får prata med.

1. Vad gör du på Kalmar Vatten?

Kort sagt kan man säga att jag ser till att våra kunder betalar rätt avgift vid inkoppling och rätt avgift framåt för de tjänster fastigheten har tillgång till. Även förändringar på en redan ansluten fastighet kan medföra ändringar i avgifter till oss.

Arbetsrollen innebär mycket kundkontakt och frågor vad gäller ledningar, kostnader eller byggplaner. En stor del av arbetet är också utredningar och ibland är det rena detektivarbetet, där man får leta och luska i gamla handlingar. För att allt ska fungera smidigt för kunderna har jag en tät dialog med kundservice, arbetsledare, VA-tekniker, utredare, projektledare och projektörer.

Vi har mycket nybyggnation i kommunen och jag som abonnentingenjör är då involverad i nya exploateringsområden och har en del kontakt med kommunen. När vi utför VA-utbyggnad och VA-förnyelse och andra projekt blir det mycket frågor om kostnader och hur inkoppling kan eller får ske. I vissa fall när vi och fastighetsägare inte är överres kan vi behöva få hjälp med rättsfall i Mark och Miljödomstolen.

2. Vad är det bästa med jobbet?

Jag tycker om att ha kontakt med fastighetsägare och att få hjälpa till med beräkningar och andra frågor vid både nyanslutning och redan befintliga kunder.
Det här med vatten och avlopp kan vara ganska snårigt för den som inte är insatt i ämnet och frågorna från fastighetsägaren kan bli många. En del projekt ligger på flera år här hos oss och när vi går i mål och allt är klart känns det riktigt bra.

3. Vilka är utmaningarna för dig och för Kalmar Vatten?

Vi är duktiga på det digitala men kan säkert bli mycket bättre. Jag arbetar mycket i kartan och i olika ärendehanteringssystem. Ibland kan man behöva lämna mindre roliga besked till fastighetsägare angående kostnader eller krav på interna ändringar.
Vid nyanslutning tycker många fastighetsägare att det är dyrt men man betalar för att ha tillgång till VA för all framtid. Vår verksamhet får varken gå med vinst eller förlust.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021
Publicerad: 30 mars 2021