Jacob Oskarsson, verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare Jacob framför ett mångfärgat glasfönster

Jacob Oskarsson är verksamhetsutvecklare och har hand om att utveckla både systemet och verksamheten.

Jacob Oskarssons roll, som verksamhetsutvecklare är att stödja och utveckla i alla delar av verksamheten. Att kunna nyttja de digitala systemen på bästa sätt är en väg men i mötet med människor finns en stor potential att förbättra arbetssätten ännu mer..

1. Vad gör du på Kalmar Vatten?

Som verksamhetsutvecklare har jag ”ett finger med i allting” men mina huvuduppgifter är att utveckla verksamhetsledningssystemet och det digitala dokument- och ärendehanteringssystemet. Det finns också några återkommande årliga uppgifter som uppföljningar och revisioner eftersom jag är ansvarig för våra
kvalitet- och miljöcertifieringar ISO 9001 och 1400.

Jag leder flera utvecklingsprojekt och arbetar löpande med förbättringar. En del av förbättringarna kommer in genom en tvärfunktionell grupp som kallas ”Visionsrådet”. Rådet består av medarbetare från alla avdelningar som träffas för att förutsättningslöst diskutera idéer till utveckling och förbättringar av det slag som var och en stöter på i sin vardag.

2. Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att det är så varierande, från smått till stort. Jag lär känna hela verksamheten och på ett eller annat sätt har jag träffat och arbetet med alla. Detta ger mig en bra inblick och hjälper mig att se var det kan behövas lite extra olja i maskineriet för att få verksamheten att fungera ännu bättre. Jag får tillfälle att se hur det går till både officiellt och inofficiellt - och det kan vara nyckeln till förbättringarna! Det kanske är det inofficiella som är det nya sättet att jobba, eller i varje fall början till det.

Jag tycker om att få arbeta utifrån helheten och ha en stödjande funktion. Att få hjälpa och underlätta arbetet för medarbetare i olika delar av verksamheten.

3. Vilka utmaningar ser du för dig och för Kalmar Vatten?

Att jobba med allt innebär förstås att jag behöver sätta mig in i mycket nytt hela tiden. Fördelen är att man breddar sin kunskap men det kräver att man verkligen är intresserad. Att arbeta med människor kräver uppmärksamhet och omställningsförmåga. Alla har ju sin vilja, sitt arbetssätt och sina drivkrafter.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021
Publicerad: 30 mars 2021