Edgar Fernendez Hernandez, utredningsingenjör

Exempelbild.

Edgar Fernendez Hernandez tar genom avancerade dataprogram fram modeller för hur vi ska utforma VA-systemen optimalt.

Häng med Edgar ut i det komplexa systemet av rörledningar, dagvattenhantering och pumpstationer. Hur går det egentligen till när man dimensionerar eller bygger ut ett ledningsnät? Det är mycket att tänka på om allt ska fungera utan översvämningar och driftstörningar.

1. Vad gör du på Kalmar Vatten?

Jag tar genom avancerade dataprogram fram modeller för hur vi ska utforma VA-systemen optimalt. Det är som att lägga ett pussel med ledningar, fastigheter och markanvändning inom ett område. Avloppsvatten (dag- och spillvatten) är den delen jag arbetar med.

När vi planerar för Kalmars framtida expansion vill vi att det ska fungera för både
människa och miljö. Vi hämtar underlagerlaget till beräkningarna både från fältundersökningar och genom digital datainsamling. För att skapa modeller för hur dagvattnet kommer att fördela sig på marken och i ledningssystemet behöver vi uppgifter om höjder, markförhållanden, pumpdimensioner, ledningar samt vilka flöden vi kan vänta oss i olika nederbördsförhållanden.

Mitt arbetssätt kan nästan liknas vid ett dataspel. Vinsten är dock inte att slå ihjäl drakar utan att lyckas bygga på bästa sätt och med rätt komponenter. Utmaningen ligger i att förutse vad som händer när det kommer regn eller snösmältning i olika intensitet. Det gäller att bygga ett system som klarar höga flöden, utan att ta i för mycket så att byggkostnaderna skjuter i höjden. Jag testar olika uppgifter i datamodellen för att sedan analysera dem utifrån flera olika scenarion. Vad händer om vi t ex byter ledningsdimensioner eller pumpkapacitet? Målet i detta ”dataspel” är att hitta de bästa sätten att bygga en hållbar stad för både människa och miljö.

Våra datasimuleringar är till stor hjälp när beslut ska fattas om hur man ska bygga i ett område. Att bygga ut ledningsnätet är en stor investering som vi planerar för ska hålla i 100 år eller mer. Det gäller att vi har tänkt rätt från början och att vi har kontrollerat att systemet håller hela vägen. Modellerna gör det möjligt att testa innan vi bygger, vilket både sparar pengar och minskar påverkan på miljön.

2. Vad är det bästa med jobbet?

Mitt jobb är aldrig tråkigt, det finns alltid nya och spännande utmaningar. Varje projekt är unikt och jag får utmana mig själv att hitta den bästa lösning i varje situation. Att arbeta i team är mycket intressant och vi bygger lösningarna tillsammans projektör, utredare och inventering. Vi har en bra gemenskap i teamet och våra olika personligheter, kompetenser och erfarenheter bidrar till att
föra arbetet framåt och ge oss bättre strategier och lösningar.

3. Vilka är utmaningarna för dig och för Kalmar Vatten?

Vi står inför många utmaningar och jag tror att innovation är nyckeln. Vi skulle behöva utöka samarbetet med Linnéuniversitet och få in nya tankar och idéer. Min personliga vision är att Kalmar Vatten ska bli ett referensföretag där andra kan hämta inspiration. Vi är det redan när det gäller friskvård och jag önskar att vi ska bli ännu bättre på hållbar utveckling, både ekologiskt och socialt.


Senast uppdaterad: 18 maj 2021
Publicerad: 30 mars 2021