Andre Piechowicz, underhållsingenjör

Drifttekniker kontrollerar slammätaren

André är underhållsingenjör och arbetsledare på avdelning avlopp. Här diskuterar han slamhalten med instrumentteknikern Kim Lindqvist.

Här får du möta André som berättar om hur det är att leda och samordna arbetet på en av Kalmars mest komplexa anläggningar. På ett reningsverk finns det nämligen krav på vad som får släppas ut, även om vi inte kan styra vad som kommer in.

1. Vad gör du på Kalmar Vatten?

Jag är ansvarig för den dagliga driften av reningsverket och har ett helikopterperspektiv på vad som behöver göras. Genom att planera all drift och
underhåll för reningsverket tillsammans med kollegorna löser vi detaljstyrningen
för planerade och oförutsedda händelser. Den ena dagen är inte den andra lik vilket
kan innebära många omläggningar.

2. Vad är det bästa med jobbet?

Jag gillar att mitt jobb är så utvecklande och att jag lär mig nya saker hela tiden.
Här på reningsverket följer vi årstiderna. Nederbörd och temperatur påverkar processerna och vi måste hela tiden vara beredda på att lägga om arbetet för att optimera både reningen och resursförbrukningen.

Det bästa med jobbet är nog ändå lagandan. Vi samlas i våra olika kompetenser och
funktioner och löser både akuta problem och längre utvecklingsprojekt tillsammans.
Att få vara med och ta fram det nya kretsloppsverket, Kalmarsundsverket, och se till att drift och arbetsförhållanden blir så bra som möjligt är förstås det viktigaste projektet på längre sikt.

3. Vilka är utmaningarna för dig och för Kalmar Vatten?

Mitt jobb är fyllt av utmaningar och det är också det som gör jobbet så roligt. Att
hålla vårt gamla reningsverk vid liv, så att vi klarar utsläppsvärdena, är krävande.
Under flera år har vi stundtals legat på gränsen för tillåtna kväveutsläpp och därför
kommer vi nu att uppgradera vårt biosteg till ett av Sveriges modernaste vad gäller
styrningen.

Ibland önskar jag att dygnet hade fler timmar. I min arbetsroll jobbar jag parallelt
med många pågående projekt samtidigt som det krävs att jag alltid är tillgänglig vid
oförutsedda händelser. Med fint samarbete och hjälpsamma kollegor brukar det dock alltid lösa sig i slutändan.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021
Publicerad: 30 mars 2021