Hållbarhetsarbete enligt oss

Vår kärnverksamhet är hållbarhet. Vi arbetar dagligen för ett renare, friskare Kalmarsund och hälsosamt dricksvatten. Dessutom har vi ett unikt friskvårdsprogram för våra medarbetare.

Kärnan i Kalmar Vattens verksamhet är produktion och leverans av livsmedlet dricksvatten. Vi tar även hand om och renar ditt spillvatten och dagvatten innan det når vårt känsliga innanhav Östersjön, via Kalmarsund.

Allt levande är beroende av rent vatten. Det arbete som vi utför dagligen har stor betydelse för vår miljö och hälsa. Tänk dig en dag utan vatten i kranen eller hur det skulle se ut vid vår kust om vi inte renade avloppsvattnet innan vi låter det rinna ut i Kalmarsund. Vi är med och möjliggör framtidens Kalmar genom att se till att allt detta fungerar. Det gör vi både genom att underhålla anläggningar som tidigare generationer lagt grunden för och genom att bygga ut ledningsnätet till nya områden. Några av våra anläggningar behöver bytas ut helt och då gäller det att planera långsiktigt .

Samtidigt som vi utför ett viktig arbete för miljön och människors hälsa, eftersträvar största möjliga effektivitet i alla delar av verksamheten. Vårt arbete ska präglas av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Att minska utsläppen från vår avloppshantering, att minska andelen fossila bränslen för våra transporter och att sänka energianvändningen är några av de miljömål som vi arbetar för.

Ta hand om och rena avloppsvatten

Kalmar Vattens viktigaste miljöuppdrag är att ta hand om och rena avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmarsund.

Näringsrikt slam tas tillvara

I avloppsvattnet finns fosfor och kväve som bidrar till övergödning. Denna näring tar vi tillvara i slammet, som håller så hög kvalitet att det är certifierat och används som gödning i jordbruket.

Energiförbrukning

För att driva reningen av både avloppsvatten och dricksvatten krävs det energi. Pumpar och kompressorer står för en betydande förbrukning av el. Genom att jobba med självfall på ledningar, byta ut maskiner mot mer energieffektiva modeller och alltid väga in energieffektivisering i planeringen, så har vi stora möjligheter att minska energiförbrukningen. Som kommunägt bolag använder vi enbart grön el.

Kemikalieanvändning

Drickvattenproduktion och rening av spill- och dagvatten kräver stora mängder kemikalier. Vi byter ut kemikalier mot mer miljövänliga där så är möjligt och jobbar för att använda så lite som möjligt utan att minska på kvalitén. Vi jobbar med uppströmsarbete och skydd av vattentäkter för att minska utsläppen till spill- och råvatten vilket gör att vi kan minska vår kemikalieanvändning.

Fossila bränslen

Alla våra personbilar går på biogas eller el. I de fall då vi behöver starkare motorer använder vi så långt det är möjligt. HVO, diesel tillverkat av icke fossil råvara. Motorerna i våra tunga fordon har högsta miljöklass.

Kalmar Vatten har obligatorisk friskvård på arbetstid, två gånger per vecka för samtlig personal. Träningen är som vilken annan arbetsuppgift som helst, den ingår i våra befattningsbeskrivningar och är del av våra lönekriterier. Målet är att pensionera friska medarbetare.

Syftet med Kalmar Vattens friskvård är att minska belastningsskadorna och få en mer effektiv personal. Och det har gett resultat. Tidigare hade vi friskvårdsbidrag, men vi såg att effekten var liten eftersom de som behövde den mest inte utnyttjade bidraget.

Hälsotänket genomsyrar allt

Vi har många goda exempel i bolaget på ryggont och andra krämpor som har försvunnit, men friskvårdssatsningen har också andra effekter som t ex lättare att rekrytera personal och ökad gemenskap. Träningen på arbetstid har gjort att Kalmar Vattens personal har skapat en företagskultur som genomsyras av en sund livsstil. Antalet rökare har minskat och att det finns ett större hälsotänk idag kring både psykisk och fysisk hälsa. Våra medarbetare är måna om att ta hand om sig och det avspeglar sig också i arbetet.

En satsning som gett resultat

Resultatet är minskad sjukfrånvaro och minskade omplaceringar pga belastningsskador. Det största kvittot på att träningen fungerar är alla goda exempel på axlar, ryggar och nackar som blivit bra, sömn som har förbättrats, stress har minskat osv. Vi har ett helt annat hälsotänk i bolaget idag och samtalsämnen kring träning, hälsa och kost diskuteras flitigt runt fikaborden. Det har skapat en fin gemenskap och något för Kalmar Vattens personal att enas kring och vara stolta över. Vi har lättare att rekrytera ny personal och är lokalt kända för att vi tar hand om vår personal.

Psykisk hälsa lika viktig

Sedan 2015 har Kalmar Vatten börjat fokusera mer på den psykiska hälsan, eftersom den hänger så tätt i hop med den fysiska. Vi siktar på att bli lika bra här, som vi idag är på den fysiska hälsan. Målet är att öka förståelsen för psykisk hälsa i bolaget och skapa en öppenhet kring ämnet. De senaste åren har vi genomfört utbildningar inom stresshantering och kringliggande ämnen i olika former.

Målet är att pensionera friska medarbetare

Ett av våra övergripande mål är att pensionera friska medarbetare, vilket innebär att vi vill att medarbetarna ska trivas och vilja stanna till pensionen men också vara i god form den dagen pensionen infinner sig.

Inför julen de senaste fyra åren har Kalmar Vatten skänkt 100 kronor per anställd till organisationen Wateraid, för att hjälpa människor som inte har tillgång till rent vatten.

Wateraid är en internationell hjälporganisation som arbetar med vatten, sanitet och utbildning för att få ett effektivt genomslag för människors hälsa och inte minst flickors och kvinnors utvecklingsmöjligheter. Organisationen granskas av Svensk insamlingskontroll.

Logga till förmån för Wateraid

Under projektet Hållbara resvallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (#mittresvalraknas, som startar i september 2020) erbjuder Kalmar Vatten möjligheten att skänka insamlade poäng till förmån för Wateraid. Vi kommer också att lotta ut vattenrealterade vinster via appen Better points till dem som testar att resa fossilfritt i Kalmar med cykel, kollektivtrafik eller genom att gå en viss sträcka. Mer information om projektet kommer efter sommaren.

Flickan Benatlay njuter av rent vatten på skolan Kebessa i Etiopien.

Benatlay njuter av rent vatten på skolan Kebessa i Etiopien. Foto: WaterAid/Genaye Eshetu.

Vattenkiosken

Vi på Kalmar Vatten vill göra det möjligt för alla att kunna få tillgång till dricksvatten på ett enkelt sätt. För dig som behöver fylla på en dunk t ex vid vattenavstängning eller till husvagnen, finns vattenkiosken på Grindängsvägen. Den är alltid öppen och vattnet där är gratis för begränsade uttag.

Dricksfontäner i Norrliden, Berga, Smedby och vid Jordbroporten

I kommunen finns fyra dricksfontäner som är öppna under sommarhalvåret, lätt tillgängliga för alla som vill dricka. Under sommaren 2020 är de inte i bruk för att undvika spridning av covid-19.

Kalmar Refill

I Kalmar erbjuder också flera restauranger, caféer och andra verksamheter att du kan komma in och fylla på din vattenflaska. Du hittar dem genom att de har dekalen Kalmar Refill vid ingången. De finns också med på en webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster via Kalmar kommuns webbsida.

Fler sidor inom om kalmar vatten ab

Uppdrag och mål

Vi producerar och levererar dricksvatten samt renar avloppsvatten i Kalmar.

Lediga tjänster

Här finns de lediga tjänster vi har just nu. Välkommen med din ansökan.

Organisation

Så är Kalmar Vatten organiserat. Styrelse, ledningsgrupp och avdelningar.

Pressrum

Kontaktpersoner och material för media.

Ekonomi och statistik

Ekonomi, statistik, fakturering och årsredovisningar.

Så fungerar VA-branschen

Så fungerar VA-branschen

Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Publicerad: 7 oktober 2019