Hållbarhetsarbete enligt oss

Vår kärnverksamhet är hållbarhet. Vi arbetar dagligen för ett renare, friskare Kalmarsund och hälsosamt dricksvatten. Dessutom har vi ett unikt friskvårdsprogram för våra medarbetare.

Tillgång till säkert dricksvatten är en förutsätning för att samhället ska fungera. Vi producerar och levererar vårt viktigaste livesmedel direkt hem i din kran. Vi tar även hand om och renar ditt spillvatten och dagvatten innan det når vårt känsliga innanhav Östersjön, via Kalmarsund.

Allt levande är beroende av rent vatten. Det arbete som vi utför dagligen har stor betydelse för vår miljö och hälsa. Tänk dig en dag utan vatten i kranen eller hur det skulle se ut vid vår kust om vi inte renade avloppsvattnet innan vi låter det rinna ut i Kalmarsund. Vi är med och möjliggör framtidens Kalmar genom att se till att allt detta fungerar. Det gör vi både genom att underhålla anläggningar som tidigare generationer lagt grunden för och genom att bygga ut ledningsnätet till nya områden. Några av våra anläggningar behöver bytas ut helt och då gäller det att planera långsiktigt .

Samtidigt som vi utför ett viktig arbete för miljön och människors hälsa, eftersträvar största möjliga effektivitet i alla delar av verksamheten. Vårt arbete ska präglas av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Fler sidor inom om kalmar vatten ab

Uppdrag och mål

Vi producerar och levererar dricksvatten samt renar avloppsvatten i Kalmar.

Lediga tjänster

Här finns de lediga tjänster vi har just nu. Välkommen med din ansökan.

Organisation

Så är Kalmar Vatten organiserat. Styrelse, ledningsgrupp och avdelningar.

Pressrum

Kontaktpersoner och material för media.

Ekonomi och statistik

Ekonomi, statistik, fakturering och årsredovisningar.

Så fungerar VA-branschen

Så fungerar VA-branschen

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Publicerad: 17 december 2021