VA-taxa 2020

Exempelbild.

VA-taxan för 2020 innebär en höjning av brukningsavgiften med 6 procent. Anledningen till höjningen av brukningstaxan är framförallt de investeringar som genomförs under året.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att anta Kalmar Vattens förslag till ny vatten och avloppstaxa för 2020.

VA-taxan för 2020 innebär bland annat en höjning av brukningsavgiften med 6 procent, medan anläggningsavgiften är oförändrad. Anledningen till höjningen av brukningstaxan är framförallt de investeringar som genomförs under 2020.

Prislista från 1 januari 2020

Avgifterna för allmänna vattentjänster i Kalmar kommun tas ut som anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Brukningsavgiften

Brukningsavgiftens storlek beror på:

  • hur mycket vatten som förbrukas
  • hur många bostadsenheter (så kallade "lägenheter") det finns på fastigheten och/eller
  • hur stora verksamhetsytor som finns på fastigheten.
Brukningstaxa per fastighet - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten


Fast avgift per år:3801 kr
Avgift per m3 levererat vatten:22:53 kr
Avgift per år och lägenhet (bostadsenhet)*:801:00 kr

*) Per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt campingfastighet.

Prisexempel brukningsavgift per år - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten
BoendeFörbrukningKostnad per år
En villa50 m³5 929 kronor
En villa100 m³7 055 kronor

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som debiteras vid nyanslutning, och ska täcka kostnader för utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift kan även inträda då en fastighets nytta ökar, exempelvis om man uppför fler bostadsenheter på fastigheten eller om en verksamhetsyta ökar.

Prisexempel anläggningsavgift - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten
TomtstorlekByggnationKostnad
1000 m2en villa153 708 kronor
2000 m2en villa192 133 kronor

Kalmar Vattens verksamhet är självfinansierad utan vinstsyfte, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut motsvarar kostnaderna. VA-taxan och nivån på avgifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Övriga avgifter - som inte omfattas av VA-taxan

Fler sidor inom kundservice

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Mina sidor

Lämna mätarställning, se ditt abonnemang och förbrukning.

Kontakta oss

Välkommen med din fråga, synpunkt och felanmälan.

Aktuella VA-arbeten

Vill du veta var vi gräver nu?

VA-anmälan (e-tjänst)

Skicka in anmälan för servis, tillfälligt vatten, fettavskiljare, oljeavskiljare och industriellt avloppsvatten.

SMS-tjänst

Vill du få sms vid driftstörningar i ditt område?

Informationsmaterial

Aktuella broschyrer, filmer och dokument.

Så hanterar vi personuppgifter

Därför inhämtar och behandlar Kalmar Vatten personuppgifter.

Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Publicerad: 4 november 2019