Vanliga frågor - Taxa och fakturering

Här hittar du svar på vanliga frågor om fakturan och VA-taxan. Saknar du något? Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Om kreditfakturan är en flyttfaktura vill vi att du kontaktar oss och meddelar hur du vill ha dina pengar utbetalda. Vi kan antingen sätta in pengarna direkt på ett konto eller skicka ut ett utbetalningskort.

Om du har fått en kreditfaktura och fortfarande bor i din fastighet drar vi automatiskt av beloppet på din nästa faktura om beloppet är under 500 kr. Är kreditfakturan på mer än 500 kr betalar vi ut pengarna om du som kund kontakar oss och begär utbetalning, annars drar vi av beloppet på nästa vattenfaktura.

Är du företagskund ber vi dig kontakta oss gällande hur ni vill att vi hanterar era kreditfakturor.

Beviljat bygglov likställs med uppförd byggnad. Innan bygglov har beviljats betalas den fasta avgiften av brukningsavgiften (om avgiftsskyldighet har inträtt). Efter beviljat bygglov erläggs även lägenhetsavgiften. När mätare är monterad betalas förbrukningen.

För att en byggnad ska klassas som lagerlokal ska 50 procent eller mer av lokalytan vara ett lager. Med lager menar vi att där förvaras varor och endast personalen har tillgång till dessa utrymmen.

Om kunderna får gå in på lagret och plocka till sig dessa varor är det istället en lokalyta. Om byggnaden uppfyller kravet för lager erläggs en lägenhetsavgift per 300 m2 yta istället för 150 m2 som det är för lokaler.

Fler sidor inom frågor och svar

Coronaviruset

Frågor och svar om coronaviruset kopplat till vår verksamhet.

Dricksvatten och mätning

Frågor om dricksvatten och vattenmätning.

Avlopp från hushåll

Frågor om spillvatten och dagvatten.

Läckor och översvämningar

Frågor om läckor och källaröversvämningar.

Ny kund och flyttanmälan

Frågor för dig som ska ansluta dig eller flytta.

Senast uppdaterad: 6 april 2022
Publicerad: 4 november 2019