Vanliga frågor - Läckor och översvämningar

Här hittar du svar på vanliga frågor om läckor och källaröversvämningar. Saknar du något? Kontakta kundservice.

Börja alltid med att kontrollera så att det svarta lilla kugghjulet uppe på mätaren, strax under räkneverket, står stilla när du inte använder något vatten i fastigheten. Om den rör sig trots att alla kranar är stända, ja då kan det vara en läcka.

Droppande kranar

eller rinnande toaletter leder snabbt till kubikmeter vatten som rinner bort och kostar pengar.

 • Ett hål på en ledning som är stort som en blyertspenna kan leda till att 1000 kubikmeter vatten läcker ut varje månad
 • Droppande kranar kan leda till 1-20 kubikmeter högre vattenförbrukning
 • Rinnande toaletter kan uppgå till 20-40 kubikmeter högre vattenförbrukning

Varmvattenberedare

Kallt vatten som fyller en varmvattenberedare sänker trycket i kärlet. När temperaturen åter når den inställda temperaturen ökar vattentrycket i beredaren. För att beredaren inte ska gå sönder sitter en tryckutjämnare i kärlet. Med tiden kan den bli utmattad och börjar då att släppa ut vatten och läcka. Det här är en vanlig förklaring till höjd vattenförbrukning.

Fjärrvärme

Har du fjärrvärme och får ditt varmvatten via en fjärrvärmeväxlare? Då kan ett läckage uppstå i växlaren och vatten läcker ut till fjärrvärmenätet. Läckaget syns inte på utsidan av värmeväxlaren.

Om det ändå misstänks att mätaren visar fel kan Kalmar Vatten skicka iväg vattenmätaren för kontroll av ett oberoende företag om fastighetsägaren begär det eller om Kalmar Vatten tycker det är nödvändigt. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. Om det visar sig att vattenmätaren visar fel ersätter vi naturligtvis kunden så att allt blir i sin ordning igen

Om din toalett står och rinner ska du omedelbart kontakta en rörmokare eller någon annan som kan hjälpa dig att rätta till felet. Kalmar Vatten hjälper i regel inte till inne på fastigheten om det inte har med vattenmätaren att göra. En läckande toalett kan snabbt orsaka en stor överförbrukning, så du bör ta problemet på största allvar och se till att avhjälpa det.

Kalmar Vatten brukar informera om större driftstörningar med missfärgningar på webben eller via sms till berörda. Om det är brunsvarta partiklar i vattnet som vi inte redan har informerat om, är vi tacksamma att få veta det så att vi kan åtgärda problemet. Det brukar räcka med att vi öppnar en brandpost och spolar ut ledningarna. Efter en driftstörning kan man behöva göra det i sin fastighet också. Öppna kranen och spola ett tag. Kontakta oss om det inte hjälper vid upprepade försök.

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
 • Anmäl översvämningen till Kalmar Vatten, antingen per telefon eller genom att fylla i anmälan direkt på webben under Kontakta oss.
 • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.
 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Fler sidor inom frågor och svar

Coronaviruset

Frågor och svar om coronaviruset kopplat till vår verksamhet.

Dricksvatten och mätning

Frågor om dricksvatten och vattenmätning.

Avlopp från hushåll

Frågor om spillvatten och dagvatten.

Ny kund och flyttanmälan

Frågor för dig som ska ansluta dig eller flytta.

Taxa och fakturering

Frågor om VA-taxan och fakturafrågor.

Senast uppdaterad: 17 december 2020
Publicerad: 17 januari 2020