Vanliga frågor - Avlopp från hushåll

Här hittar du svar på vanliga frågor om avlopp (spillvatten och dagvatten). Saknar du något? Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Frågor om spillvatten

Reningsverket har som uppgift att ta emot och rena spillvatten av hushållskaraktär. Alltså kiss, bajs och toapapper från toaletten. Även avlopp från dusch, tvättmaskin och det som släpps ut från handdisk eller diskmaskin - efter det att du har skrapat av tallrik och kokkärl ordentligt innan. Använd gärna miljömärkta produkter. De är lätt nedbrytbara i reningsverket och skonsamma för miljön.

Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms. Detta gäller även mindre pooler som spabad och badtunnor.

Det är inte tillåtet att släppa ut klorerat poolvatten till dagvatten- eller spillvattennätet, det vill säga till fastighetens golvbrunn, toalett, kök, gatubrunnar eller motsvarande.

Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag, det skadar både växt och djurlivet.

Frågor om dag- och dräneringsvatten

Dagvatten kallas det vatten som rinner av från tak, vägar och andra hårda ytor. Vattnet har ofta varit i kontakt med luftföroreningar eller med ytor som asfalt och tak, och samla upp skadliga ämnen. Därför ska det ledas bort och renas i så hög utsträckning som möjligt för att inte hamna i våra sjöar och vattendrag.

Dagvatten består av regnvatten och smältvatten. För att inte belasta våra reningsverk har Kalmar kommun till största delen separata ledningsnät för att leda bort dagvatten. Ibland leds även dräneringsvatten hit. Även du som fastighetsägare kan minska risken för översvämning genom att ha en bra lösning för att leda bort dagvatten, som inte är kopplat till avloppsnätet.

När man planerar att dränera om sin husgrund bör man se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Dräneringsvatten får endast avledas till den kommunala dagvattenledningen eller tas omhand lokalt inom fastigheten om inte annat avtalats med Kalmar Vatten AB. 

Det är inte tillåtet att påbörja eller fortsätta med att avleda dräneringsvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet. Många äldre fastigheter med källare har husdräneringen kopplad på detta sätt. Du blir ålagd att koppla bort befintlig dränering från spillvattennätet när felkoppling påträffas och/eller vid omdränering.

Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms. Detta gäller även mindre pooler som spabad och badtunnor.

Det är inte tillåtet att släppa ut klorerat poolvatten till dagvatten- eller spillvattennätet, det vill säga till fastighetens golvbrunn, toalett, kök, gatubrunnar eller motsvarande.

Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag, det skadar både växt och djurlivet.

Fler sidor inom frågor och svar

Dricksvatten och mätning

Frågor om dricksvatten och vattenmätning.

Läckor och översvämningar

Frågor om läckor och källaröversvämningar.

Ny kund och flyttanmälan

Frågor för dig som ska ansluta dig eller flytta.

Taxa och fakturering

Frågor om VA-taxan och fakturafrågor.

Senast uppdaterad: 18 september 2023
Publicerad: 17 januari 2020