Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Rapportering av fastighetsuppgifter

Så rapporterar du in uppgifterna:

  1. Klicka här för att komma till rapporteringsverktyget

  2. Logga in med ditt lösenord, som du hittar högst upp i detta brev.
  3. Ange en e-postadress som vi kan kontakta dig på om vi har frågor.
  4. Du är nu inloggad och kan börja rapportera.
  5. Du har möjlighet att spara dina uppgifter, för att sedan logga in igen och fortsätta.
  6. När du är helt klar klickar du på ”Skicka in”. Om du vill ändra något efter att du har skickat in är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

OBS! Uppgifterna ska rapporteras in i vårt webbaserade formulär senast 2018-04-09. Kontakta oss om du inte har möjlighet att rapportera digitalt.

 

Följande uppgifter ska redovisas:

  1. Antal lägenheter, per fastighet
  2. Antal lägenheter med begränsad nytta, per fastighet. Exempel på lägenheter med begränsad nytta: studentrum och äldreboenden.
  3. Totala bruttoarean (BTA) för verksamhetsytor som används till annat än boende, till exempel: kontor, butiker, hotell, restauranger, industrier, sporthallar, sjukvårdslokaler, skolor, utställningslokaler och stormarknader.

- Finns byggnader som till större delen används som lagerutrymme, där endast personal har tillträde? Kontakta Kalmar Vatten på telefon 0480-45 12 10. Övriga lager rapporteras som bruttoarea.

Definitioner och exempel hittar du på sidan Frågor och svar om fastighetsuppgifter.
 

Mer information

Om du har frågor om inrapporteringen, är du välkommen att kontakta Kalmar Vattens kundservice på telefon 0480-45 12 10 eller e-post info@kvab.kalmar.se.

  • Vid följande tillfälle kan du besöka oss på plats och ställa frågor till våra taxeexperter:

 

Varför begär Kalmar Vatten in dessa uppgifter?

Den 18 december tog kommunfullmäktige beslut om en ny vatten- och avloppstaxa för 2018. Den nya taxan gäller från och med 1 juli 2018.

Den största förändringen i 2018 års VA-taxa är en ny modell för att fördela kostnaderna inom VA-kollektivet. Taxans fasta avgift ska på ett bättre sätt spegla den nytta som varje fastighet har av
VA-tjänsterna. Nyttan mäts i antal lägenheter och/eller lokalyta. Den nuvarande fasta avgiften delas från 1 juli upp i en fast avgift och en eller flera lägenhetsavgifter.

För att varje fastighet ska få en skälig och rättvist uträknad avgift behöver Kalmar Vatten få in kompletterande uppgifter om fastigheten.

Förbättringsförslag