Frågor och svar om coronaviruset

Här hittar du svar på frågor om coronaviruset, kopplat till Kalmar Vattens verksamhet, vatten och avlopp.

Om du inte hittar ditt svar här, vänligen kontakta kundservice.

Kalmar Vatten gör som kommunen och hjälper verksamheter som är hårt drabbade av corona-pandemin.

Vi kan bistå dessa företag med:

  • Räntefritt anstånd under en begränsad tid.
  • Förkorta betalningstiden till de leverantörer som väntar betalning från Kalmar Vatten.

Har din vattenförbrukning gått ner?
Vi uppmanar dessutom alla kunder att läsa av vattenmätaren och rapportera in sin förbrukning till oss, om förbrukningsmönstret för verksamheten har ändrats. Det är onödigt att betala för mycket om förbrukningen har gått ner.

För mer information
Kontakta vår kundservice på telefon 0480-451210 eller e-post info@kvab.kalmar.se

Kalmar Vatten arbetar efter samma riktlinjer och på samma sätt som resten av Kalmar kommun. De kommunala bolagen, inklusive Kalmar Vatten, har inga egna informationsinsatser i nuläget. Detta kan ändras om myndigheternas information kring coronaviruset justeras.

Kalmar kommuns pressmeddelande om arbetet för att begränsa smittanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalmar kommuns information till medborgare om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalmar Vatten arbetar tillsammans med övriga Kalmar kommun, för att tillsammans kunna hantera en situation där ett större antal medarbetare blivit sjuka.

De områden vi har som måste fungera, och som har högsta prioritet, är produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten och att laga läckor på ledningsnätet när de uppstår.

Av Folkhälsomyndighetens information framgår att spridning av coronavirus i huvudsak tros ske genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar.

I en rapport från WHO och Unicef, 3 mars 2020, "Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19", framgår att det för närvarande inte finns några bevis för att COVID-19 viruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten.

Svenskt Vattens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer i ämnet och även ta del av rapporten från WHO.

Undersökningar visar på fynd av RNA från virus har fått medial spridning. Det finns inga bevis för överlevande av COVID-19-viruset i dricksvatten och avloppsvatten. Här kan du läsa merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Av Folkhälsomyndighetens information framgår att spridning av coronavirus i huvudsak tros ske genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar.

I en rapport från WHO och Unicef, 3 mars 2020, "Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19", framgår att det för närvarande inte finns några bevis för att COVID-19 viruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten.

Svenskt Vattens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer i ämnet och även ta del av rapporten från WHO.

Alla vattenmätarbyten som kräver kundkontakt ställs in tillsvidare som en försiktighetsåtgärd på grund av risken för spridning av Coronaviruset.

Från och med måndagen den 16:e mars utför vi endast vattenmätarbyten där det inte förekommer någon kundkontakt. Detta gäller tillsvidare. De kunder som har byten redan är inbokade kommer att kontaktas via telefon eller brev.

I och med spridningen av coronaviruset så tar vi i dagsläget inte emot några studiebesök på Kalmar avloppsreningsverk på Tegelviken.

Fler sidor inom frågor och svar

Dricksvatten och mätning

Frågor om dricksvatten och vattenmätning.

Avlopp från hushåll

Frågor om spillvatten och dagvatten.

Läckor och översvämningar

Frågor om läckor och källaröversvämningar.

Ny kund och flyttanmälan

Frågor för dig som ska ansluta dig eller flytta.

Taxa och fakturering

Frågor om VA-taxan och fakturafrågor.

Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Publicerad: 13 mars 2020