IT-angrepp medför nätverksproblem

Vattenavstängning Söderportsgatan

IT-angrepp medför nätverksproblem

Kalmar Vattens huvuduppdrag att leverera dricksvatten och omhänderta spillvatten är inte påverkat av det IT-angrepp som Kalmar kommun utsatts för.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024
Publicerad: 6 februari 2024