IT-angrepp medför nätverksproblem

Vattenavstängning Söderportsgatan

Lindöfjärden - Dagvattenrening

Kalmar Vatten anlägger en skärmbassäng för dagvattenrening i Lindöfjärden. Dessutom anläggs en ny dagvattenledning under cykelvägen öster om Lindöskolan.

Senaste status
Avspärrning av cykel- och gångväg görs 29 januari-1 mars. Följ anviningar på plats, se kartbild nedan.

Område som berörs

Del av Lindöfjärden och grönområdet mellan fjärden och Lindöskolan.

Skärmbassängen planeras att anläggas under vintern. Det behöver dock vara isfritt så tidpunkten beror på vädret. Anläggningen tar ca 1 vecka.

Arbetet med dagvattenledningen kommer pågå under februari och mars 2024.

Återställning:

Efter Kalmar Vattens arbeten är det Kalmar kommun som står för återställning av cykelvägen.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Publicerad: 29 januari 2024