Avstängt vatten - Påryd

Dörbylund VA-förnyelse, Slutfört

Senaste status

Kalmar Vattens arbete är nu slutfört. Gatan är överlämnad till Kalmar kommun som står för asfaltering och återställning

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 9 november 2023
Publicerad: 4 september 2023