Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

Tillfällig klorering i Påryd, Tvärskog och Ölvingstorp

Tidvis förekommer något förhöjd halt så kallad odlingsbara mikroorganismer (ofarliga bakterier) i vattenprov från vattenverket/vattentäkten som förser Tvärskog, Påryd och Ölvingstorp med dricksvatten. För att ta bort de bakterier som kan finnas i vattnet behöver vi tillsätta en låg dos av natriumhypoklorit (klor).

Boende i Påryd, Tvärskog och Ölvingstorp kan eventuellt känna av en svag smak eller lukt av klor från dricksvattnet. Om du låter vattnet stå och lufta en stund brukar det försvinna.

För dig som vill veta mer

För vattenverken i södra kommundelen används inte natriumhypoklorit i vanliga fall. Istället finns annan teknik som barriär för att förhindra att mikroorganismer förorenar vattnet. I Skälby vattenverk tillsätts alltid en låg dos natriumhypoklorit, som barriär mot mikroorganismer.

Det är sällsynt att någon uppfattar smak eller lukt av klor i Kalmar. För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet analyseras vissa parametrar kontinuerligt genom onlinemätning, medan ytterligare fler kontrolleras genom att vattenprover tas ut på flera platser flera gånger per månad. Vattenproven på vårt dricksvatten undersöks på ett externt laboratorium genom kemiska och mikrobiologiska analyser.

Senast uppdaterad: 25 september 2023
Publicerad: 11 maj 2023