Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

Två Bröders väg, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dagvatten och spillvatten i Två Bröders väg. Dessutom kommer ny dricksvattenledning att anläggas. Arbetet beräknas pågå mars-augusti 2023.

Område som berörs

Två Bröders väg – Norrlidsvägen - Strömmen

Arbetet kommer att påbörjas i mars 2023 och kommer pågå fram till augusti 2023.

Etapp 1A: Omkopplingar i Norrlidsvägen, ca 2 veckors arbete.

Etapp 1B: Två Bröders väg, vi börjar vid Norrlidsvägen och jobbar oss söderut i Två Bröders väg.

Asfaltering:

Efter Kalmar Vattens arbeten tar Kalmar Energi över och anlägger fjärrvärmeledningar. Efter det är det Kalmar kommun som står för asfaltering och återställning.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 2 maj 2023
Publicerad: 27 mars 2023