Avstängt vatten - Påryd

Två Bröders väg VA-förnyelse - Slutfört

Kalmar Vatten har förnyat ledningsnätet för dagvatten och spillvatten i Två Bröders väg. Dessutom har en ny dricksvattenledning anlagts.

Senaste status

Kalmar Vattens arbete är nu slutfört. Gatorna är överlämnade till Kalmar kommun som står för asfaltering och återställning

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 9 november 2023
Publicerad: 27 mars 2023