Vattenavstängning Getingen

Vattenavstängning Tomtebyholm onsdag

Vattenavstängning Johannesborg

Vattnet stängs av i Johannesborg, torsdag 2023/03/16 kl 10:00-12:00 p.g.a. kopplingsarbete. Berörda adresser är Orrelyckegatan 6, Nisbethgatan3,8,10, Siljeströms Väg 3-19.
Håll kranar stängda under angiven tid.
Tappa gärna upp vatten innan. Vattnet kan vara missfärgat när det kommer tillbaka. Spola då i kranen.
Undvik vittvätt det närmaste dygnet.

Tack för visad förståelse!

Publicerad: 16 mars 2023