Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

Byte av vattenventiler Lindsdal/Berga

Vi kommer under våren att påbörja byte av vattenventiler vid fastighetens tomtgräns. Gator som berörs är Vildrosgränd och Slätmossevägen i Lindsdal och Siriusvägen i Berga. 

Detta kan innebära kortare avstängningar samt tillfälliga missfärgningar av vattnet. Tappa gärna upp lite extra vatten för eventuellt behov. För återställning av gata hänvisar vi till Kalmar Kommun.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2023
Publicerad: 20 februari 2023