Vattenavstängning på Stensövägen

Vattenavstängning i Lindsdal

Trafikinformation Kungsgatan

Från och med onsdag 19/10 stängs korsningen Kungsgatan/Västerlånggatan av för trafik.

  • Västerlånggatan, söder om Kungsgatan, blir återvändsgata endast för boende och behörig trafik.
  • Västerlånggatan, norr om Kungsgatan, öppnas för trafik i södergående riktning för boende och behörig trafik.
  • Genomfart Kungsgatan stängs och trafiken hänvisas via: Söderportsgatan - Drottning Margaretas väg- Stensövägen
  • Parkering längs Kungsgatan, väster om korsningen, är öppen. För att ta sig till parkeringsplatserna kör man via Stensövägen - Ståthållaregatan - Kungsgatan
  • Gående kan passera

Tack för visad förståelse!

Publicerad: 19 oktober 2022