Skaftnäs VA-utbyggnad

Kalmar Vatten bygger ut ledningsnätet för vatten och spillvatten till Skaftnäs. Arbetet påbörjas i Skaftnäs stugområde i maj 2022 och pågår under cirka 6 månader.

Område som berörs

Skaftnäs

Arbetet påbörjas i maj 2022 och kommer att pågå fram till oktober 2022, med uppehåll för sommarsemester. Anläggningsarbetet startar i Skaftnäs stugområde, som beräknas vara klart till semestern.

Efter semestern påbörjas arbetet med överföringsledningen från Skaftnäs, längs med vägen genom Danerum och norrut till Pataholmsvägen.

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten bygger ut vatten- och tryckspillvatten till Skaftnäs
  • Anslutningspunkter byggs ut till avtalskunder, som ligger utanför verksamhetområdet för kommunalt VA

Kalmar Vatten bygger ut allmänt VA i Skaftnäs, för att förbättra vattenförsörjningen och avloppslösningen i området. Totalt rör det sig om 13 fastigheter som idag har enskilt avlopp.

Till grund för VA-utbyggnaden ligger en inventering av enskilda avlopp som Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning gjort samt Kalmar kommuns Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, beslutad av Kommunfullmäktige i januari 2016.

Ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Skaftnäs fastställdes av Kommunfullmäktige i januari 2021 (Dnr KS 2020/1107). Inom ett verksamhetsområde är Kalmar Vatten skyldig att bygga ut den allmänna VA-anläggningen till alla hushåll.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Nina Johansson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Kent Fridlund, arbetsledare

Taxefrågor:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Publicerad: 2 maj 2022