Vattenavstängning Getingen

Vattenavstängning Tomtebyholm onsdag

Skaftnäs VA-utbyggnad - slutfört

VA-utbyggnaden i Skaftnäs är klar och anläggningen är nu tagen i drift. Anläggningsarbetena har gått bra och enligt plan.

Nya abonnenter och avtalskunder kommer under v 45 att anvisas förbindelsepunkt, genom att förbindelsepunkten till er fastighet markeras på en karta som skickas till er. I samband med att förbindelsepunkten anvisas faktureras anläggningsavgiften. När anläggningsavgiften är betalad har fastighetsägaren rätt att ansluta i förbindelsepunkten och börja nyttja anläggningen.

Område som berörs

Skaftnäs

Arbetet påbörjades i Skaftnäs stugområde i maj 2022. Under hösten har en överföringsledning från Skaftnäs, längs med vägen genom Danerum och norrut till Pataholmsvägen, anlagts. Efter överenskommelse med vägföreningen kommer vägen att återställas (beläggas) till våren 2023. 

exempelbild karta

Vad gör vi?

  • Kalmar Vatten bygger ut vatten- och tryckspillvatten till Skaftnäs
  • Anslutningspunkter byggs ut till avtalskunder, som ligger utanför verksamhetområdet för kommunalt VA

Kalmar Vatten bygger ut allmänt VA i Skaftnäs, för att förbättra vattenförsörjningen och avloppslösningen i området. Totalt rör det sig om 13 fastigheter som idag har enskilt avlopp.

Till grund för VA-utbyggnaden ligger en inventering av enskilda avlopp som Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning gjort samt Kalmar kommuns Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, beslutad av Kommunfullmäktige i januari 2016.

Ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Skaftnäs fastställdes av Kommunfullmäktige i januari 2021 (Dnr KS 2020/1107). Inom ett verksamhetsområde är Kalmar Vatten skyldig att bygga ut den allmänna VA-anläggningen till alla hushåll.

För anslutning till spillvatten krävs pump, klicka på följande länk för mer info:
LTA-system och LTA-enhet
För samråd om placering samt beställning av villapumpstationen, kontakta VA-tekniker Joachim Lundberg, joachim.lundberg@kvab.kalmar.se, 0480‑45 12 41.

En vattenmätarplats ska förberedas i huset. Själva vattenmätaren tillhandahålls, ägs och installeras av Kalmar Vatten. När vattenmätarplatsen är klar – kontakta Kalmar Vattens kundtjänst och boka tid för uppsättning av vattenmätare: 0480-45 12 10, eller info@kvab.kalmar.se

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Nina Johansson, projektledare

Frågor om avgifter:

Therese Löfgren, abonnentingenjör

Frågor om villapumpstation:

Joachim Lundberg

Senast uppdaterad: 1 februari 2023
Publicerad: 2 maj 2022