Värsnäsvägen, Snurrom VA-exploatering

Vi bygger ut VA ledningsnätet för att förbereda för den nya Bad och Friskvårdsavläggningen, Värsnäsvägen i Snurrom. Arbetet startar i mitten av april och pågår till mitten av maj 2022.
Exploateringen sker i samarbete med Kalmar Kommun.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Linda Kraft Unosson, projektledare

Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Publicerad: 11 april 2022