Risk för källaröversvämning - norra kommundelen

Just nu är det extra höga vattennivåer.

Senaste Status

Angränsar ditt hus till ett vattendrag eller har du en källare var vaksam på höga vattennivåer som kan tränga in i huset.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på.

Tack för visad förståelse

Senast uppdaterad: 7 januari 2022
Publicerad: 15 december 2021