IT-angrepp medför nätverksproblem

Vattenavstängning Söderportsgatan

Gamla stan VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av Gamla stan. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas/byggas ut. Arbetet beräknas pågå till vintern 2023/2024.

Senaste status

Arbete pågår med etapp B – Klostergatan och etapp C – Söderportsgatan.

Område som berörs

Slottsvägen – Kungsgatan – Klostergatan – Söderportsgatan – Västerlånggatan.

Arbetet påbörjades i december 2021 och beräknas pågå till februari 2024, uppdelat i olika etapper.

Etapp A – Kungsgatan: Klar

Etapp B – Klostergatan: maj – februari 2024

Etapp C – Söderportsgatan: mars – februari 2024

Etapp D – Västerlånggatan: Klar

Etapp E – Gustaf Vasagatan: Klar

Etapp F – Slottsvägen: Klar

Efter Kalmar Vattens arbeten är det Kalmar kommun som står för asfaltering och återställning.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 26 januari 2024
Publicerad: 1 december 2021