Vattenavstängning Getingen

Vattenavstängning Tomtebyholm onsdag

Gamla stan VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av Gamla stan. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas/byggas ut. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2023.

Senaste status

Arbetet pågår med Etapp D – Västerlånggatan.
Vecka 12 påbörjas även Etapp C – Söderportsgatan.
Både Västerlånggatan och Söderportsgatan stängs av för genomfartstrafik.

Område som berörs

Slottsvägen – Kungsgatan – Klostergatan – Söderportsgatan – Västerlånggatan.

Arbetet påbörjades i december 2021 och beräknas pågå till sommaren 2023, uppdelat i olika etapper.

Etapp A – Kungsgatan: Klar

Etapp B – Klostergatan: april – juni 2023

Etapp C – Söderportsgatan: mars – juli 2023

Etapp D – Västerlånggatan: december 2022 – april 2023

Etapp E – Gustaf Vasagatan: Klar

Etapp F – Slottsvägen: Klar

Efter Kalmar Vattens arbeten är det Kalmar kommun som står för asfaltering och återställning.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 14 mars 2023
Publicerad: 1 december 2021