Risk för lågt vattentryck och missfärgningar

Senaste Status

Vattenförbrukningen har minskat något och risken för lågt tryck och missfärgningar är förnärvarande inte lika stor.

Just nu är det mycket hög vattenförbrukning i hela kommunen. Detta kan orsaka lågt vattentryck i ledningar och det finns en risk för missfärgat vatten. Om vi alla hjälps åt och sparar på vattnet kan vi kanske undvika ett kommande bevattningsförbud. Vad använder du vårt värdefulla dricksvatten till?

Vi ber dig undvika:

  • att vattna i trädgården
  • att fylla på poolen

Fler tips på hur du kan spara på vattnet hittar du här.

Mangan – missfärgat vatten

I samband med stora vattenuttag lossnar ibland avlagringar av manganoxid som normalt sitter relativt hårt bundet på vattenledningarnas insida. Dessa partiklar kan då rivas loss och göra vattnet missfärgat. När det är missfärgat vatten ska du undvika att tvätta vittvätt.

Här kan du läsa mer om mangan.

Senast uppdaterad: 2 juli 2021
Publicerad: 21 juni 2021