Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

Getingen, VA-arbeten

Det befintliga ledningsnätet kommer att förnyas i Getingen. Dessutom kommer nytt ledningsnät att byggas ut till det nya exploateringsområdet Bidrottningen. Arbetet påbörjades våren 2021 och väntas pågå till januari 2024.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 25 maj 2023
Publicerad: 2 mars 2021