Rinkabyholm VA-förnyelse

Område som berörs

Rinkabyholmsvägen

Planerad anläggning mars - april 2021

exempelbild karta

Vad gör vi?

Kalmar Vatten förnyar vattenledningar i Rinkabyholm.

Ledningsnätet i området är byggt på 50-talet och har behov av förnyelse. Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder.

Kalmar Vatten informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats. Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Vi erbjuder denna tjänst via vår webbplats.
Läs mer om SMS-tjänsten här.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området, men det kommer tidvis att bli vissa störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Melina Johansson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Jonas Petersson, arbetsledare

Senast uppdaterad: 15 februari 2021
Publicerad: 1 mars 2021