Avstängt vatten - Gräsgärde

Norrlidsvägen/Karlssons äng VA-förnyelse klart

Kalmar Vatten förnyar delar av ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Norrlidsvägen och Karlssons Äng. Arbetet beräknas pågå under mars till och med augusti.

Sträcka som förnyas

exempelbild karta

Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.

Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftiga regn eller snösmältning.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Linda Kraft Unosson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Jonas Petersson, arbetsledare

Senast uppdaterad: 2 september 2021
Publicerad: 1 mars 2021