Avstängt vatten i Hagby

Avstängt vatten i Ljungbyholm

Avstängt vatten i Ljungbyholm

Text

På grund av renspolning av vattenledningarna kommer vi behöva stänga av vattnet för flera områden i Ljungbyholm mellan måndagen den 1:a mars och torsdagen den 4:e mars. Avstängningarna sker kvälls- och nattetid.

Missfärgat vatten kan därmed förekomma under denna period i hela Ljungbyholm.

Senaste Status

Följande fastigheter är berörda:

OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång och får därmed avstängt vatten vid mer än ett tillfälle!

Se bild längre ner på sidan.

Måndagen den 1 mars mellan kl 22.00 och 05.00 (RÖTT):

Åkergatan 8, 10-41, Tvärgatan 1-8, Sandgatan 1, 3-24, Fruskogsvägen 1, 3, 4, Perrongvägen 3-20.

Tisdagen den 2 mars mellan kl 18.00 och 05.00 (BLÅTT):

Åkergatan 8, 10-41, Harbyvägen 7-25, Näckrosvägen 1-3, Klintvägen 2A-D, 4A-D, Backsippevägen 3-20.

Onsdagen den 3 mars mellan kl 18.00 och 05.00 (GULT):

Åkergatan 1-7, 9, Fruskogsvägen 2, 4, Tvärgatan 1-6, 8, Sandgatan 4, 6, Harbyvägen 3, 5A-B, Hoflunds väg 2, 4, Backsippevägen 2.

Vattentank

En vattentank kommer att placeras intill gruppboendet vid Vitsippvägen och Backsippvägen.

Vad är det vi gör?

Pollex AB kommer, på uppdrag av Kalmar Vatten, att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Hagby på uppdrag av Kalmar Vatten AB. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med lukt och smak som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet tar bort avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Vattnet kan vara missfärgat

Efter underhållsarbetet kan vattnet vara missfärgat. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Detta är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Unvik vittvätt under mellan den 1:a och den 4 mars.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas på förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten.

Ytterligare information

Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Kundservice: 0480-45 12 10, info@kvab.kalmar.se

Områden i Ljungbyhplm som stängs av 1-3 mars
Senast uppdaterad: 1 mars 2021
Publicerad: 24 februari 2021