Avstängt vatten i Hagby

Avstängt vatten i Ljungbyholm

Avstängt vatten i Hagby

På grund av renspolning av vattenledningarna kommer vi behöva stänga av vattnet måndagen den 1 mars mellan kl 18.00 och kl 22.00.

Berörda fastigheter är: Kyrkallén 2, 4, 6, 12, 14, 16. Gökensborgsväg 2-13, 15, Maria Carlanders väg 1-17, Södra Hagby 170.

Se bild längre ner på sidan.

Senaste Status

Vad är det vi gör?

Pollex AB kommer, på uppdrag av Kalmar Vatten, att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Hagby på uppdrag av Kalmar Vatten AB. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med lukt och smak som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet tar bort avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Vattnet kan vara missfärgat

Efter underhållsarbetet kan vattnet vara missfärgat. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Detta är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas på förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten.

Ytterligare information

Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Kundservice: 0480-45 12 10, info@kvab.kalmar.se

Hagby
Senast uppdaterad: 1 mars 2021
Publicerad: 24 februari 2021