Ökad klorering i Påryd, Tvärskog och Ölvingstorp

Senaste Status

Kalmar Vatten ökar klorhalten i dricksvattnet med anledning av att ett rutinvattenprov visar en antydan av bakterier. Berörda orter är Påryd, Tvärskog, Ölvingstorp med omnejd. En ökad klorhalt är inget farligt men kan påverka smaken. Kalmar Vatten följer upp med ytterligare provtagning.

Senast uppdaterad: 4 mars 2021
Publicerad: 13 februari 2021